Goedkope koerier epaka.pl / Privacybeleid van epaka.pl

Privacybeleid van epaka.plPrivacybeleid van epaka.pl

geldig vanaf 25 mei 2018.I. FORMALITEITENDank u voor uw bezoek aan ons privacybeleid. Voordat wij u vertellen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en voor welke doeleinden wij die verwerken, een paar formaliteiten.Dit privacybeleid is in overeenstemming met de normen van RODO. Wat is dit? Het gaat om Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming, hierna RODO genoemd).Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?De beheerder van de website epaka.pl is Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków (verder genoemd: epaka), ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationaal Register van Rechtbanken dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank Lublin-Wschód in Lublin, met zetel in Świdnik, afdeling 6 handel van het Nationaal Register van Rechtbanken onder KRS-nummer: 0000715732.Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, samen met epaka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr. 0000500274, verder genoemd: epaka.PL), ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków en F.H.U epaka.pl Dariusz Chornicki (NIP nr (BTW numer): 8252013704, verder genoemd: F.H.U epaka), ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków zijn de medebeheerders van uw persoonsgegevens. Hierna zullen epaka.pl, epaka.PL en F.H.U epaka.pl, de medebeheerders, worden aangeduid als de beheerder of de epaka.pl-dienst.Medebeheerders, wat betekent dit voor u?epaka.pl, epaka.PL en F.H.U epaka.pl bepalen gezamenlijk de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens op www.epaka.pl (wij bespreken de doeleinden hieronder). De gezamenlijke bedoeling van deze entiteiten is een bedrijfsplatform te creëren, dat een efficiënte bemiddeling bij de levering van zendingen mogelijk maakt. epaka.pl, epaka.PL en F.H.U epaka.pl exploiteren ook verwante websites: zwracam.pl en sklep.epaka.pl. De verantwoordelijkheid voor de werking van de website www.epaka.pl berust bij epaka.pl (of, ter herinnering, Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa), die de leidende rol speelt onder de vermelde medebeheerders. Het is Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa die alle verplichtingen jegens u uit hoofde van de RODO nakomt, in de eerste plaats de informatieverplichting uit hoofde van artikel 13 RODO. Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten op grond van de RODO (waarover wij het zo dadelijk zullen hebben), raden wij u aan specifiek contact op te nemen met Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. U kunt ook contact opnemen met de andere medebeheerders (epaka.PL of F.H.U epaka), die uw verzoek zullen doorsturen naar epaka.

Het contactpunt voor de medebeheerders is epaka.pl, waarmee u op verschillende manieren contact kunt opnemen:

1. door een e-mail bericht te sturen naar: rodo@epaka.pl.

2. door een bericht te sturen via het contactformulier op epaka.pl

3. door te bellen naar: 666 999 392

4. door een bericht te sturen op Facebook: @przesylki.epaka

5. door een brief te sturen naar het volgende adres: Epaka Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Sochacz 16a,

21-400 ŁukówDe aanbevolen manier om met betrekking tot uw persoonsgegevens contact op te nemen is

per e-mail.II. PERSOONLIJKE GEGEVENS

In dit deel vertellen wij u welke gegevens wij over u verzamelen, met welk doel, wanneer en wie de ontvangers van uw gegevens zijn.

1. registratie bij epaka.pl

U kunt epaka.pl gebruiken om een bestelling te plaatsen als een geregistreerde gebruiker of als een gast. U kunt zich op drie manieren bij de dienst aanmelden: via de website epaka.pl of met behulp van Allegro of Facebook.Wanneer u zich registreert bij epaka.pl, moet u uw e-mailadres invoeren en het wachtwoord dat u zult gebruiken. Het wachtwoord is alleen voor u beschikbaar. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de optie "Ik ben mijn wachtwoord vergeten" gebruiken en een nieuw wachtwoord instellen. De epaka.pl dienst registreert ook het IP nummer van uw computer.Als u zich registreert met Allegro, moet u uw login en wachtwoord invoeren voor uw Allegro-gebruikersaccount. De verbinding tussen epaka.pl en Allegro is alleen een log-in verbinding - epaka.pl zal geen gegevens over u ontvangen van Allegro. Het is mogelijk om uw Allegro en epaka.pl account op elk gewenst moment te ontkoppelen.Als u zich via Facebook registreert, moet u uw login en wachtwoord voor uw Facebook-gebruikersaccount invoeren. De epaka.pl dienst zal toegang krijgen tot uw publieke Facebook profiel (d.w.z. het profiel dat toegankelijk is voor iedereen die het internet gebruikt), maar zal dit profiel niet gebruiken of de gegevens die erin zijn opgeslagen delen. De verbinding tussen epaka.nl en Facebook is alleen voor inlogdoeleinden. Het is mogelijk om uw Facebook en epaka.pl account op elk gewenst moment te ontkoppelen.Wanneer u zich registreert bij epaka.nl, beslist u of u uw account zult gebruiken als consument of in het kader van de door u uitgeoefende bedrijfsactiviteit. Uw account als consument gebruiken betekent dat u het uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt en niet in verband met uw bedrijf (in het bijzonder een zakelijke of beroepsmatige activiteit), bijvoorbeeld als u iemand in uw omgeving een cadeau wilt sturen.

Indien u een account aanmaakt in verband met uw bedrijf, mag u deze enkel gebruiken in verband met dat bedrijf (met name zakelijk of beroepsmatig). Wat bedoelen we daarmee? Als u een zending verstuurt in het kader van een onlinewinkel waarvan u werknemer of eigenaar bent, doet u dat juist in het kader van uw handelsactiviteiten. Hetzelfde geldt als u een zending verstuurt in het kader van een stichting, vereniging of een andere activiteit waarbij de geadresseerde van de zending voor u een onbekende is. In een dergelijk geval moet u met epaka.pl een overeenkomst sluiten over het toevertrouwen van gegevensverwerking van personen van wie u de gegevens invoert als geadresseerden van uw zendingen. U vindt hier een modelovereenkomst of op de link die is aangegeven bij de registratie van uw account.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u bij de registratie heeft verstrekt is artikel 6, lid 1, onder b van de RODO, d.w.z. de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten (de geleverde dienst is het bijhouden van een account bij epaka.pl).De in uw account verzamelde gegevens worden verwerkt in het eigen systeem van de Beheerder. Uw gegevens worden verwerkt totdat u een verzoek indient om uw account te verwijderen, wat u op elk moment kunt doen. Zodra u een dergelijk verzoek indient zullen uw gegevens worden gewist, met uitzondering van de gegevens betreffende geplaatste bestellingen. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om een account aan te maken.De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de hostingproviders die door de Beheerder worden gebruikt om uw persoonsgegevens op de server op te slaan en het IT-bedrijf om het systeem te onderhouden dat aan de Beheerder toebehoort, hetgeen het mogelijk maakt dat deze entiteit toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.2. KlantenpaneelAls u wilt bestellen als een epaka.pl gebruiker, moet u eerst het klantenpaneel invullen voordat u uw eerste bestelling plaatst. In het klantenpaneel moet u de volgende gegevens invoeren: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en verzendadres (land, postcode, plaats, straat, huisnummer) en uw bankrekeningnummer. De epaka.pl dienst registreert ook het IP nummer van uw computer. U kunt aanvullende gegevens verstrekken in de vorm van uw volledige bedrijfsnaam en uw BTW-nummer.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het klantenpaneel is artikel 6, lid 1, onder b RODO, d.w.z. de overeenkomst. De in uw gebruikersaccount verzamelde gegevens worden verwerkt in het eigen systeem van de beheerder. U hebt altijd de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen. Uw gegevens zullen worden verwerkt totdat u verzoekt om verwijdering van uw account, met uitzondering van gegevens met betrekking tot geplaatste bestellingen. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de werking van uw account.De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de hostingproviders die door de Beheerder worden gebruikt om uw persoonsgegevens op de server op te slaan en het IT-bedrijf om het systeem te onderhouden dat aan de Beheerder toebehoort, hetgeen de mogelijkheid inhoudt dat deze entiteit toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.Er is ook een adresboek beschikbaar in het klantenpaneel, waarin u gegevens kunt opslaan over de geadresseerden van uw zendingen (naam, adres, telefoonnummer, e-mail). Het is slechts aan u om te beslissen of u deze gegevens in uw adresboek wenst op te nemen en hoe u ze wenst te gebruiken om een bestelling te plaatsen. Vergeet echter niet dat, indien de persoon van wie u de gegevens in het adresboek hebt ingevoerd ons verzoekt de gegevens te wissen, wij in beginsel verplicht zijn aan zijn/haar verzoek te voldoen (tenzij deze persoonsgegevens nog nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling of het vaststellen, het onderzoek of verdediging van daarmee samenhangende claims).3. De bestelling

Wanneer u als gebruiker van epaka.nl een bestelling plaatst, worden uw eerder in het klantenpaneel verstrekte gegevens gebruikt.Wanneer u als niet-ingelogde gebruiker een bestelling plaatst, moet u de persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om de bestelling te verwerken: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en verzendadres (land, postcode, plaats, straat, huisnummer). U kunt aanvullende gegevens verstrekken in de vorm van uw volledige bedrijfsnaam en uw BTW-nummer. De website epaka.pl registreert ook het IP-nummer van uw computer. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om uw bestelling te voltooien.Wanneer u als niet-ingelogde gebruiker een bestelling plaatst, beslist u of u de bestelling plaatst als consument of in het kader van uw uitgeoefende bedrijfsactiviteit. Indien u als consument een bestelling plaatst, doet u dat uitsluitend voor privédoeleinden en niet in verband met uw bedrijf (in het bijzonder een zakelijke of beroepsmatige activiteit), bijvoorbeeld als u iemand in uw omgeving een cadeau wilt sturen.

Als u een bestelling plaatst in verband met een uitgeoefende bedrijfsactiviteit, in het bijzonder een zakelijke of professionele activiteit, betekent dit dat u de beheerder bent van de persoonsgegevens van personen die in het bestelformulier zijn aangegeven en dat u een overeenkomst moet sluiten met epaka.pl over het toevertrouwen van de gegevensverwerking van personen van wie u de gegevens in eerste instantie invoert als de geadresseerden van uw zendingen. Een voorbeeld van het plaatsen van een bestelling in het kader van uw bedrijfsactiviteit is het plaatsen van een bestelling vanuit een winkel, vereniging, stichting of een andere activiteit waarin u werkzaam bent of waarvan u de eigenaar bent. Indien u, als besteller van de zending, de gegevens van andere personen in dergelijke situaties invoert, is het uw plicht deze personen te informeren over de overdracht van gegevens aan epaka.nl, in overeenstemming met artikel 13 RODO.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uw bestelling is artikel 6, lid 1, onder b van de RODO, d.w.z. de overeenkomst (vrachtbemiddeling), artikel 6, lid 1, onder c van de RODO, d.w.z. de wettelijke verplichting om een factuur of een ander boekhoudkundig document uit te reiken en in de boekhouding te bewaren en artikel 6, lid 1, onder f van de RODO, het rechtmatige belang van de beheerder, d.w.z. een voorzorgsmaatregel tegen mogelijke claims of aantijgingen.Elk van uw bestellingen wordt geregistreerd in de algemene database van epaka.nl en wordt opgeslagen als een afzonderlijk item. Gegevens in verband met bestellingen worden verwerkt tot de verjaringstermijn van claims uit hoofde van de afgesloten overeenkomst. Naast uw persoonsgegevens worden bij elk artikel in de databank gedetailleerde gegevens over uw bestelling geregistreerd, zoals gegevens over de afzender van de zending (als dat niet de besteller is), gegevens over de geadresseerde van de zending, de datum waarop de bestelling is geplaatst, het koeriersbedrijf dat de bestelling verwerkt en de gekozen betalingswijze. Als u een bestelling hebt geplaatst als ingelogde gebruiker, zullen uw bestellingen ook zichtbaar zijn in het tabblad “bestellingen”.De ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn:

 1. het koeriersbedrijf, voor de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst voor het vervoer van de zendingen;

 2. het bedrijf dat de beheerder het tekstberichten-systeem ter beschikking stelt, met als doel de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst voor het vervoer van de zendingen (verzending van tekstberichten betreffende de status van het vervoer);

 3. het bedrijf dat de beheerder het telefonische helpdesk-systeem ter beschikking stelt, met als doel de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst voor het vervoer van de zendingen (helpdesk voor de orderafhandeling);

 4. de hosting providers die door de beheerder worden gebruikt om persoonsgegevens op de server op te slaan;

 5. IT-bedrijf, om het systeem te onderhouden dat aan de beheerder toebehoort, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat deze entiteit toegang krijgt tot persoonsgegevens;

 6. betalingsdienst aanbieders, met het oog op de verwerking van betalingstransacties in verband met de uitvoering van van de bemiddelingsovereenkomsten voor het vervoer van de zendingen;

 7. in het geval u uw verplichtingen in verband met de bestelling niet nakomt, kan de ontvanger van uw gegevens ook het advocatenkantoor zijn waarmee de beheerder samenwerkt.

4. Facturen

Indien u in het kader van een bestelling om een factuur of een ander boekhoudkundig document heeft verzocht of als u daartoe verplicht bent, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om een dergelijk document op te stellen en in de boekhouding van de Beheerder op te nemen.De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder c van de RODO, d.w.z. de nakoming van de wettelijke verplichting tot het afgeven en bewaren van een boekhoudkundig bescheid, die voortvloeit uit de fiscale en financiële regelgeving. De gegevens worden verwerkt zo lang als dit wordt vereist door de bovengenoemde regelgeving. De facturen worden opgesteld met behulp van het eigen systeem van de beheerder en het programma wfirma.pl.De ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn:

1. de hosting providers, wier diensten door de beheerder worden gebruikt om persoonsgegevens op de server op te slaan;

2. het IT-bedrijf, om het systeem te onderhouden dat aan de beheerder toebehoort, hetgeen het mogelijk maakt dat deze entiteit toegang krijgt tot persoonsgegevens;

3. in geval van niet-nakoming van de bij de bestelling opgelegde verplichtingen, kan de ontvanger van uw gegevens ook het advocatenkantoor zijn waarmee de Beheerder samenwerkt.

5. Klachten, herroeping van de overeenkomst

Onder de voorwaarden zoals vermeld in het Dienstverleningsreglement van de website epaka.pl (hierboven zichtbaar) en de toepasselijke wetgeving, kunt u een klacht indienen of de overeenkomst herroepen wat de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het kan ook zijn dat u uw bedrijfs- en BTW nummer moet opgeven.De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder c van de RODO - d.w.z. in verband met de klachtenprocedure of de herroepingsprocedure en op basis van artikel 6, lid 1, onder f van de RODO - d.w.z. op basis van het rechtmatige belang van de beheerder, d.w.z. een voorzorgsmaatregel tegen mogelijke vorderingen of aantijgingen. De gegevens zullen worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de bovengenoemde procedures uit te voeren of tot het verstrijken van de contractuele verjaringstermijn.De ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn:

 1. het koeriersbedrijf, indien de klacht betrekking heeft op een door dit bedrijf verleende dienst;

 2. het bedrijf dat de beheerder het systeem voor de verwerking van tekstberichten levert, indien de klacht betrekking heeft op de door dit bedrijf geleverde dienst;

 3. het bedrijf dat de administrateur het helpdesk-systeem ter beschikking stelt, indien de klacht betrekking heeft op de door dit bedrijf geleverde dienst;

 4. de hosting providers die door de beheerder worden gebruikt om persoonsgegevens op de server op te slaan

 5. IT-bedrijf om het systeem te onderhouden dat aan de beheerder toebehoort, hetgeen het mogelijk maakt dat deze entiteit toegang krijgt tot persoonsgegevens,

 6. het advocatenkantoor waarmee de administrateur samenwerkt, in het geval van meer gecompliceerde procedures.6 Nieuwsbrief

Bij epaka.pl kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief om informatie te ontvangen over nieuws, promoties en aanbiedingen bij epaka.pl. Daartoe is het noodzakelijk uw voor- en achternaam en e-mailadres op te geven. U kunt zich op verschillende plaatsen abonneren op de nieuwsbrief, bijvoorbeeld door het invullen van een bestelformulier. Wij hebben alleen uw voor-en achternaam en e-mailadres nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen en alleen deze gegevens worden voor dit doel gebruikt. De website epaka.pl registreert ook het IP-nummer van uw computer. Uw gegevens worden verwerkt voor de duur van de nieuwsbrief, tenzij u zich eerder afmeldt - in dat geval zullen wij uw gegevens verwijderen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval van verzending van de nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, onder a van de RODO, d.w.z. uw toestemming. U kunt uw toestemming geven door het betreffende vakje aan te vinken wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken door contact op te nemen met de Beheerder als aangegeven in punt één - formaliteiten - of door u af te melden voor de nieuwsbrief door te klikken op "hier" of op een soortgelijke item dat zich in elke via de e-mail verstuurde nieuwsbrief bevindt.7. Contact via het formulier op de website of per e-mail

U kunt ten allen tijde contact opnemen met de Beheerder door het contactformulier op epaka.pl in te vullen. Daartoe moet u uw voor-en achternaam en e-mailadres opgeven. U kunt in de inhoud van uw verzoek ook andere persoonsgegevens vermelden. De website epaka.pl registreert ook het IP-nummer van uw computer.Hetzelfde geldt wanneer u per e-mail contact opneemt met de Beheerder. Door een e-mail naar de Beheerder te sturen verstrekt u de Beheerder automatisch uw e-mailadres, aangezien u de afzender van het bericht bent. In de tekst van de e-mail kunt u ook andere persoonsgegevens vermelden.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder a van de RODO, dat wil zeggen uw toestemming, u staat epaka.pl toe om contact met u op te nemen om te reageren op uw vraag of uw e-mail. Uw vraag of e-mail kan worden gearchiveerd gedurende een periode, die verband houdt met de acties die zijn ondernomen om te antwoorden of, afhankelijk van de inhoud van uw vraag, tot de verjaringstermijn voor mogelijke claims of aantijgingen in verband met uw vraag (de grondslag voor verwerking is dan artikel 6, lid 1, onder f van de RODO, het rechtmatige belang van de beheerder, gerelateerd met een voorzorgsmaatregel tegen mogelijke aantijgingen of claims).De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de hosting providers, die door de Beheerder worden gebruikt om uw persoonsgegevens op de server op te slaan en het IT-bedrijf om het systeem te onderhouden dat aan de Beheerder toebehoort, hetgeen het mogelijk maakt dat deze entiteit toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.8. Affiliatieprogramma, aanbevelen aan een vriend

In het Affiliatieprogramma, verwijs een vriend, kunt u uw vriend een link sturen om de epaka.pl dienst aan te bevelen of om deze op uw website te plaatsen.Als uw vriend(in) zich registreert bij epaka.pl met behulp van deze link en akkoord gaat met het verwerken van informatie over het aantal bestellingen dat hij/zij heeft geplaatst, zodat u punten krijgt bijgeschreven in het Affiliatieprogramma, zullen er punten aan u worden bijgeschreven in overeenstemming met de voorwaarden van het “verwijs een vriend programma”, hier beschikbaar.9. Affiliatieprogramma - punten verzamelen

De deelname aan het Affiliatieprogramma met betrekking tot het verzamelen van punten wordt in detail geregeld in het reglement van dit programma, dat beschikbaar is in het tabblad "Twoje Konto - Programma Partnerski". Deelname aan het programma vereist het gebruik van uw persoonlijke gegevens in het klantenpaneel en informatie over het volume en de waarde van uw bestellingen voor marketingdoeleinden, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven, informatie over nieuwe producten, promoties en diensten op epaka.pl. De website epaka.pl registreert ook het IP-nummer van uw computer.Uw gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a van de RODO, d.w.z. uw toestemming in verband met uw deelname aan het Affiliatieprogramma. U kunt uw toestemming geven door het betreffende vakje aan te vinken wanneer u zich aanmeldt voor het Affiliatieprogramma. U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken door contact op te nemen met de Beheerder als aangegeven in punt één, formaliteiten.Intrekking van de toestemming leidt tot het verlies van de mogelijkheid om punten te verzamelen in het Affiliatieprogramma. Intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking daarvan is verleend, en de punten die u vóór de intrekking van de toestemming hebt verzameld, blijven dus voor u beschikbaar. Belangrijk is dat het intrekken van uw toestemming geen gevolgen heeft voor uw gebruik van de epaka.pl-dienst en de mogelijkheid om bemiddelingsovereenkomsten voor het vervoer van zendingen te sluiten.De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de hosting providers, die door de Beheerder worden gebruikt om uw persoonsgegevens op de server op te slaan en het IT-bedrijf om het systeem te onderhouden dat aan de Beheerder toebehoort, hetgeen het mogelijk maakt dat deze entiteit toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.III. UW RECHTEN

De doeleinden, de rechtsgrondslagen en het bereik van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn hierboven voor elk doel van de gegevensverwerking afzonderlijk aangegeven. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is altijd vrijwillig, maar noodzakelijk om een account bij epaka.pl te openen, een bestelling te plaatsen, u in te schrijven voor de nieuwsbrief of voor het juiste affiliate partnerprogramma of om contact op te nemen met epaka.pl.Wij zullen nu uw rechten uiteenzetten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door epaka.nl, d.w.z:

 1. het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, alsmede om een kopie ervan te ontvangen,

 2. het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens,

 3. het recht op het wissen van uw persoonsgegevens,

 4. het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken,

 5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het is noodzakelijk de specifieke situatie aan te geven die volgens u de beëindiging van de verwerking rechtvaardigt,

 6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien de beheerder persoonsgegevens heeft verkregen op basis van uw toestemming of een contract,

 7. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor een specifiek doel in te trekken, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd,

 8. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder, de toezichthoudende autoriteit is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, 2 Stawki Street, 00-193 Warschau.U kunt uw rechten uitoefenen in overeenstemming met de beginselen, als omschreven in de artikelen 16-21 van de RODO, door contact op te nemen met epaka.pl via één van de oplossingen aangegeven in het eerste punt van de formaliteiten, in het bijzonder door een e-mail te sturen naar: rodo@epaka.pl. Wij raden u aan contact op te nemen met Epaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. U kunt ook contact opnemen met een andere medebeheerder (epaka.PL of F.H.U epaka), die uw verzoek dan zal doorsturen naar epaka.Uw rechten zijn niet onvoorwaardelijk en u hebt er recht op, afhankelijk van de omstandigheden. Bijvoorbeeld, u kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid alleen uitoefenen als de beheerder het heeft verkregen op basis van uw toestemming of een overeenkomst. U heeft zeker het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dat u kunt uitoefenen wanneer u van mening bent dat de bescherming van uw persoonsgegevens door de beheerder is geschonden.Uw persoonsgegevens worden niet op geautomatiseerde wijze verwerkt (waaronder, dat ze niet zijn geprofileerd).Voor elk van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebben wij aangegeven welke categorieën van ontvangers toegang tot die gegevens kunnen krijgen. Als u wilt weten welke bedrijven specifiek uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar: rodo@epaka.pl.IV. VEILIGHEIDSMAATREGELENDe Beheerder garandeert de vertrouwelijkheid van alle verstrekte persoonsgegevens. Daartoe neemt hij alle door de wetgeving voorgeschreven maatregelen inzake gegevensbescherming ter beveiliging en bescherming van persoonsgegevens die afgestemd zijn op de risico's en de te beschermen categorieën gegevens. Persoonsgegevens worden afdoende beschermd tegen toegang, wijzigingen, verlies, beschadigingen of vernietiging van gegevens door onbevoegden. De beheerder gebruikt een SSL-certificaat om de gegevensoverdracht te beveiligen.Alle ontvangers van uw persoonsgegevens, die voor elk verwerkingsdoel van uw persoonsgegevens worden aangegeven, zijn vertrouwde entiteiten die in verband met de verwerking van persoonsgegevens een hoog dienstverleningsniveau garanderen, dat voldoet aan de normen van de RODO.V. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDE LANDEN

Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie indien de opdrachtgever een bestelling plaatst voor levering in een land buiten de Europese Unie van zijn of haar keuze. De overdracht van persoonsgegevens is dan noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de beheerder gesloten overeenkomst voor de levering van de zending.De website epaka.pl maakt ook gebruik van het Google reCAPTCHA-mechanisme, dat tot doel heeft na te gaan of het gedrag van de websitegebruikers tekenen van internetrobotgedrag vertoont. In verband met het gebruik van dit mechanisme kan de Beheerder uw IP-adres bekendmaken aan Google LLC, zodat uw gegevens naar de VS worden overgedragen.VI. COOKIES

Door gebruik te maken van de pagina's van de epaka.nl website, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit document. Indien u niet akkoord gaat met de door ons gebruikte cookies, dient u uw browserinstellingen dienovereenkomstig te wijzigen of uw gebruik van de website te annuleren.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen en bewaard op uw computer, tablet of smartphone wanneer u verschillende websites op het internet bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waarvan hij afkomstig is, de "levensduur" van de cookie (d.w.z. de tijd dat hij bestaat), en een willekeurig gegenereerd uniek nummer dat wordt gebruikt om de browser te identificeren van waaruit u verbinding maakt met de website.Waar gebruiken wij cookies voor?

Onze website maakt gebruik van cookies voor reclame- en statistische doeleinden en om onze website aan te passen aan de individuele behoeften van de gebruikers. Bij het gebruik van cookies identificeren wij gebruikers nooit aan de hand van de in de cookies opgeslagen informatie.Soorten cookies die worden gebruikt

De volgende soorten cookies worden binnen de Website gebruikt:

  1. cookies die het mogelijk maken om gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op de website epaka.pl;

  2. cookies die de veiligheid garanderen;

  3. cookies die het verzamelen van informatie over het gebruik van de website epaka.pl en het maken van statistieken mogelijk maken.Cookies van derden

Door de website epaka.pl te gebruiken, kunt u cookies ontvangen van samenwerkende derde partijen, zoals Facebook en Google, en van bedrijven die reclamecampagnes uitvoeren. Meer informatie over deze cookies kunt u vinden op de websites van de afzonderlijke derde partijen.Hoe kan ik mijn cookie-instellingen wijzigen of verwijderen?

Meestal staan webbrowsers standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Gebruikers van de epaka.pl website kunnen hun cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name zodanig worden gewijzigd dat de automatische verwerking van cookies in de browserinstellingen wordt geblokkeerd of dat de gebruiker van de Website telkens wordt geïnformeerd over de plaatsing ervan op zijn apparaat. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en methoden van het gebruik van cookies is beschikbaar in de instellingen van uw software (webbrowser).

Wij gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om het bladeren en surfen op onze website te verbeteren. Het tonen van gepersonaliseerde inhoud en reclame, analyse van activiteiten op onze website en te weten komen waar onze gebruikers vandaan komen.

Jouw privacy is voor ons belangrijk

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die worden aangemaakt en opgeslagen op je computer wanneer je een website bezoekt. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, waaronder het verbeteren van de online diensten op onze website (bijvoorbeeld om de inloggegevens van je account te onthouden).
Je kunt je instellingen wijzigen en weigeren dat bepaalde soorten cookies op jouw computer worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Je kunt ook alle cookies verwijderen die al op jouw computer zijn opgeslagen, maar houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies ervoor kan zorgen dat je delen van onze website niet kunt gebruiken.

Essentieel

Deze cookies zijn noodzakelijk om de via onze website beschikbare diensten te kunnen leveren en om je in staat te stellen bepaalde functies van onze website te gebruiken.
Zonder deze cookies kunnen wij de diensten op onze website niet leveren.


Altijd actief

Functioneel

Deze cookies worden gebruikt voor een meer gepersonaliseerd gebruik van onze website en om de keuzes die je maakt bij het gebruik van onze website te onthouden.
Wij kunnen bijvoorbeeld functionele cookies gebruiken om de inhoud van een winkelwagentje te onthouden of om inloggegevens te onthouden.


Inactief

Volgen en efficiëntie

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven, die voor jou interessant kunnen zijn op basis van je surf- en bladergedrag.
Deze cookies kunnen bijvoorbeeld dingen bijhouden zoals de tijd die op de site wordt doorgebracht of de pagina's die worden bezocht, wat ons helpt te begrijpen hoe we onze website kunnen verbeteren.
De door deze bestanden verzamelde informatie identificeert geen specifieke gebruiker.


Inactief

Targeting en reclame

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven, die voor jou interessant kunnen zijn op basis van je surf- en bladergedrag.
Deze cookies, gemaakt door onze leveranciers van teksten en/of advertenties, kunnen informatie, die op onze site is verzameld, combineren met andere informatie, die zij onafhankelijk hebben verzameld in verband met browseractiviteit op hun site-netwerk.
Als je ervoor kiest om deze cookies te verwijderen of uit te schakelen, worden advertenties nog steeds weergegeven, maar zijn ze mogelijk niet relevant voor jou.


De verwerking van gegevens door Google Advertising Products wordt uitgevoerd in overeenstemming met het privacy beleid en de servicevoorwaarden van Google. (Klik hier)

Inactief

Meer informatie

Als je vragen hebt over ons cookiebeleid en jouw keuzes, neem dan contact met ons op.