Goedkope koerier epaka.pl / Dienstverleningsreglement van Epaka.pl

Dienstverleningsreglement van Epaka.pl§ 1 Algemene bepalingen 1. In dit reglement worden de beginselen uiteengezet voor de levering van Diensten op de website epaka.pl door Epaka sp. z o.o. sp.k.

 2. De website epaka.pl wordt geëxploiteerd en beheerd door een vennootschap met de naam: Epaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, met statutaire zetel in Łuków, ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationaal Gerechtsregister, dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank Lublin-Wschód in Lublin, met statutaire zetel in Świdnik, 6e afdeling handel van het Nationaal Gerechtsregister, onder KRS nr.: 0000715732, aandelenkapitaal: PLN 100.000,00, NIP (BTW nummer) : 8252181790, REGON (handelsregisternummer) : 369332957, e-mail adres: ... en telefoonnummers: ...

 3. De website epaka.pl kan worden gebruikt door natuurlijke personen, rechtspersonen of organisatorische eenheden zonder rechtspersoonlijkheid, die door de wet rechtsbevoegdheid zijn verleend.

 4. Voor het inloggen op het gebruikersaccount op de website van epaka.pl of het bestellen van een Dienst moet de Gebruiker eerst de bepalingen van dit Dienstverleningsreglement, dat beschikbaar is op www.epaka.pl, lezen en accepteren. Door dit Dienstverleningsreglement te aanvaarden, stemt de Gebruiker in met alle hierin opgenomen bepalingen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

 5. Het bestellen van een Dienst vereist dat de Gebruiker aanvullende kennis neemt van en akkoord gaat met de bepalingen van het reglement, de dienstverleningsvoorwaarden en de prijslijst van de Vervoerder die door de Gebruiker is gekozen om het vervoer te verrichten. Door het reglement, de dienstverleningsvoorwaarden en de prijslijst van de Vervoerder te aanvaarden, stemt de Gebruiker in met alle bepalingen ervan en verbindt hij zich er toe deze na te leven.

 6. De in het Dienstverleningsreglement gebruikte termen hebben de volgende betekenis:

  1. Gebruiker - een individu, rechtspersoon of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent, die zich correct heeft geregistreerd bij epaka.pl en gebruik maakt van de Website.

  2. Dienstafnemer/Klant/Ondernemer - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie de wet rechtsbevoegdheid toekent, die via de Website een Order plaatst voor de uitvoering van een verzenddienst bij de Dienstverlener, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

  3. E-mailadres(sen): E-mailadressen voor kennisgevingen en intentieverklaringen, behalve wanneer dit Dienstverleningsreglement in een schriftelijke vorm voorziet:

   1. voor de Klant, het adres dat op het inschrijvingsformulier is aangegeven;

   2. voor Dienstverlener -....

  4. Consument - een Gebruiker die een natuurlijke persoon is, die een Dienst bestelt op de Website voor een doel dat niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar economische of beroepsactiviteit.

  5. Dienstverlener of beheerder - een vennootschap genaamd Epaka sp. z o.o. s.k. met statutaire zetel in Łuków, ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków, NIP (BTW nummer) : 8252181790 REGON (handelsregisternummer): 369332957; ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Gerechtsregister dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank Lublin-Wschód in Lublin, met maatschappelijke zetel in Świdnik, 6e afdeling handel van het Nationale Gerechtsregister, onder KRS nr.: 0000715732, in het bezit van een vergunning voor het uitvoeren van nationaal goederenvervoer over de weg nr. 0130144, handelend als expediteur in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

  6. Zending - alle pakketten, enveloppen en pallets die als onderdeel van één bestelling worden verzonden.

  7. Ontvanger - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie door de wet rechtsbevoegdheid is verleend, die een zending aanvaardt die door een Koerier wordt afgeleverd in het kader van de uitgevoerde Dienst.

  8. Koerier/ Transporteur - een ondernemer die, in het kader van zijn/haar bedrijfsactiviteit, transportdiensten aanbiedt aan wie een opdracht kan worden gegeven voor het ophalen, verplaatsen en afleveren van uw pakket op de website epaka.pl en de Persoon die namens dit bedrijf koeriersdiensten verricht op basis van een met het bedrijf gesloten contract. Binnen de Dienst kan de gebruiker een bestelling plaatsen bij de hieronder aangegeven Vervoerders:

a) DHL Express (Poland) Sp. z o.o., gevestigd te 2 Osmańska St., 02-823 Warschau, ingeschreven bij de Districtsrechtbank voor de Hoofdstad Warschau, 13e afdeling handel van het Nationale Gerechtsregister, KRS 0000047237, REGON (handelsregisternummer) 012005407, NIP (BTW nummer) 527-00- 22-391, website: http://www.dhlparcel.pl.

b) DPD Polska sp. z o.o., statutair gevestigd te Warschau, ul. Mineralna 15 , 02-274 Warschau, geregistreerd bij de districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau te Warschau, 13e afdeling handel van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het ondernemersregister van Nationale Register van Rechtbanken onder KRS nr. 0000028368, REGON (handelsregisternummer) 012026421, NIP (BTW nummer) 5260204110, website: https://www.dpd.com.pl

c) InPost Express sp. z o.o., statutair gevestigd te Krakau, ul. Malborska 130, 30-624 Krakau, ingeschreven door de districtsrechtbank voor Krakau - Śródmieście in Krakau, XIe economische afdeling van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS nr. 0000543759, REGON 360781085, NIP 6793108059, website: https://inpost.pl/

d) InPost Paczkomaty Sp. z o. o., met statutaire zetel in Krakau, ul. Malborska 130, 30-624 Krakau, ingeschreven in de districtsrechtbank voor Krakau - Śródmieście te Krakau, XIe economische afdeling van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS nr. 0000255841, REGON (handelsregisternummer) 120246484, NIP (BTW nummer) 6792895061, website: https://paczkomaty.pl

e) FedEx Express Polska Sp. z o. o., met statutaire zetel te Warschau, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warschau, ingeschreven bij de districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau te Warschau, 12e handelsafdeling van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS nr. 0000037973, REGON (handelsregisternummer) P-010612250, NIP (BTW nummer) 526-10-05-306, website: http://www.fedex.com/pl

f) Federal Express Poland Sp. z o.o., statutair gevestigd te Warschau, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warschau, ingeschreven bij de districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau te Warschau, XII handelsafdeling van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS nr. 0000208035, REGON (handelsregisternummer) 015747517, NIP (BTW nummer) 5252300218, website: http://www.fedex.com/pl

g) General Logistics Systems Poland Sp. z o. o., met statutaire zetel in Głuchowo, ul. Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo gm. Komorniki, ingeschreven in de districtsrechtbank Poznań - Nowe Miasto en Wilda te Poznań, ingeschreven in het Nationale Register van Rechtbanken, 8e afdeling handel van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS nr. 0000005009, REGON (handelsregisternummer) 631058749, NIP (BTW nummer) 7851561831, website: https://gls-group.eu/PL

h) Geis Parcel Sp. z o.o., met statutaire zetel te Kielce, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, ingeschreven bij de districtsrechtbank te Kielce, 10e economische afdeling van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS-nummer 0000326471, REGON (handelsregisternummer) 260287537, NIP (BTW nummer) 9591856995, website: www.geis.pl/pl

i) UPS Polska Sp. z o.o. met statutaire zetel te Warschau, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warschau, ingeschreven in de districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau te Warschau, XIIe afdeling handel van het Nationaal Register van Rechtbanken, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationaal Register van Rechtbanken onder KRS nr. 0000036680, REGON (handelsregisternummer) 010771280, NIP (BTW nummer) 5221004200, website: http://www.ups.com/content/pl

j) RUCH S.A. met statutaire zetel te Warschau, ul. Chłodna 52, 00-872 Warschau, ingeschreven in de districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau te Warschau, XII handelsafdeling van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS-nummer 0000020446, REGON (handelsregisternummer): 011063584, NIP (BTW nummer) 5260250475, website: http://ruch.com.pl

k) MEEST POLSKA Sp. z o.o., met statutaire zetel te Dębica, ul. Transportowców 5, 39-200 Dębica, ingeschreven in de districtsrechtbank van Rzeszów, XIIe economische afdeling van het Nationale Register van Rechtbanken, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS-nummer 0000259760, REGON (handelsregisternummer) 180145090, NIP (BTW nummer) 8722267231, website: http://www.meestpolska.pl

l) Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warschau, ingeschreven in de districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau te Warschau, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationaal Register van Rechtbanken onder KRS-nr.: 0000334972, NIP (BTW nummer): 525-000-73-13, website: http://www.poczta-polska.pl

m) Ambro Express sp. z o.o. sp.k., met statutaire zetel in Przykona, ul. Przemysłowa 18, 62-731 Przykona, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationaal Register van Rechtbanken onder nummer 0000635536, bijgehouden door de Districtsrechtbank Poznań - Nowe Miasto en Wilda in Poznań, 9e afdeling handel van het Nationaal Register van Rechtbanken, NIP (BTW nummer) 6681974952. website: https://www.ambroexpress.pl

  1. Ontvangstrapport/ Verslag van verzending (ZZN) - document dat het bewijs vormt van de overhandiging van het (de) pakket(ten) aan de Koerier voor de uitvoering van de Vervoersdienst.

  2. Etiket/Vrachtbrief - een document dat aan elk pakket wordt gehecht en dat de Koerier de nodige informatie geeft over het pakket, de bestemming en de Ontvanger.

  3. Dienst - een door de Dienstverlener via de Website elektronisch aangeboden Dienst, die bestaat uit het organiseren van het ophaalproces, het verplaatsen en afleveren of vervoeren van pakketten door een Vervoerder in het kader van diens bedrijfsuitoefening en op basis van het reglement van de Vervoerder, alsmede het verrichten van aanvullende Diensten in overeenstemming met het reglement van de desbetreffende Vervoerder.

  4. Service (Website/ Site) – de Internet Service (Website) die beschikbaar is op www.epaka.pl samen met zijn functionaliteit, beheerd door de Dienstverlener, waar Gebruikers Diensten kunnen bestellen bij de Dienstverlener.

  5. Account - de serverruimte die door de Website na registratie aan de Gebruiker of Klant ter beschikking wordt gesteld, waarin de Gebruiker zijn Persoonsgegevens invoert en waarbinnen hij de Gegevens beheert. Binnen het Account verkrijgt de Gebruiker, onder voorbehoud van de bepalingen van dit Reglement, de mogelijkheid om alle op de Website beschikbare Diensten te bestellen;

  6. Klantenpaneel - functionaliteit waar de Gebruiker, na te zijn ingelogd met de aan hem/haar toegewezen login en wachtwoord, zijn/haar Persoonsgegevens kan beheren, Diensten kan bestellen en de andere op de Website beschikbare functionaliteiten kan gebruiken.

  7. Account database - een verzameling van Persoonsgegevens en andere gegevens die zijn toegewezen aan een bepaald Account dat door de Gebruikers op de Website is geplaatst, en die, met toestemming van de Gebruikers, op ordelijke wijze worden verzameld en verwerkt in het IT-systeem, als onderdeel van de Diensten die door de Beheerder worden geleverd.

  8. Persoonsgegevens - informatie verzameld als onderdeel van het registratieformulier, beschikbaar op www.epaka.pl, betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, verwerkt door de Beheerder voor de juiste levering van de Diensten en voor andere operationele en marketingdoeleinden;

  9. Standaardprijslijst - de huidige prijsaanbieding voor de Diensten die op de Website is geplaatst onder: www.epaka.pl/cennik-przesylek.

  10. Individuele prijslijst - de prijslijst die van toepassing is op de Klant nadat de Dienstverlener hem/haar speciale voorwaarden heeft toegekend voor het bestellen van Diensten op de Website.

  11. Werkdagen - uitgezonderd zaterdagen, zondagen en feestdagen, tenzij anders aangegeven.

  12. Prepaid - een Dienst die wordt aangeboden aan de Dienstafnemer, bestaande uit de mogelijkheid om een vooruitbetaling te doen en geld op te sparen op een Prepaid rekening voor later gebruik op de Website.

  13. Prepaid rekening - een rekening die aan een bepaalde Dienstafnemer wordt toegewezen en waar betalingsmiddelen opstaan voor verder gebruik op de Website.

  14. Order - een opdracht voor het ophalen, verplaatsen en afleveren van een zending die door de Dienstafnemer via de Website aan de Dienstverlener wordt verstrekt.

  15. Betalingsgateway - een veilig platform voor online-betalingen dat wordt bediend door exploitant Dotpay S.A.

  16. Detailhandelsprijslijst van een Koerier - de prijslijst van Diensten van een bepaalde Vervoerder die van toepassing is bij afwezigheid van een bepaalde Dienst in de prijslijst van de Dienstverlener.

 1. Voor het uitvoeren van de middels de Website bestelde Diensten worden de reglementen van de Koeriers toegepast die beschikbaar zijn op hun Websites, waarnaar wordt verwezen in § 1, lid 6, punt. 6.8 van het Dienstverleningsreglement.


§ 2 Het onderwerp van de dienstverlening 1. De Dienstverlener biedt via de Website en in het kader van zijn bedrijfsactiviteit, tegen vergoeding Diensten aan die verband houden met de bemiddeling bij het vervoer van Zendingen, die Verzenddiensten vormen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de Gebruiker in staat wordt gesteld elektronische opdrachten te plaatsen voor de ophaling, de verplaatsing en de levering van een Zending door een Vervoerder in het kader van zijn bedrijfsactiviteit en op basis van de reglementen van de door de Gebruiker gekozen Vervoerder.

 2. De Dienstverlener verleent de in lid 1 bedoelde diensten niet aan andere entiteiten die zich bezig houden met bemiddeling in het vervoer van zendingen, met als doel de weder-doorverkoop.

 3. In het kader van de dienstverlening geeft de Dienstverlener, handelend in eigen naam en voor rekening van de Dienstafnemer, opdracht aan een Koerier om de Koeriersdienst uit te voeren betreffende de door de Dienstafnemer aangegeven Zending. De keuze van de koerier die het transport uitvoert, wordt door de Dienstafnemer gemaakt uit de door de Dienstverlener aangeboden transporteurs. Indien het voor de Dienstverlener niet mogelijk is om de dienst door de door de Dienstafnemer geselecteerde koerier te laten uitvoeren, selecteert de Dienstverlener, met voorafgaande toestemming van de Dienstafnemer, een andere koerier om de transportdienst van de zending uit te voeren, waarbij de prijs van de door de Dienstafnemer bestelde Dienst ongewijzigd blijft.

 4. Ten aanzien van Gebruikers die afzonderlijke contracten met Koeriers hebben, zal de Dienstverlener, onder de voorwaarden van § 13 van dit Reglement, ook diensten verlenen die slechts beperkt zijn tot de reikwijdte als aangegeven in § 13.1 van het Reglement.§ 3 Gebruikersregistratie en accountbeheer 1. Het gebruik van de Website vereist registratie door de Gebruiker, wat neerkomt op het aanmaken van een Account op de Website en het sluiten van een overeenkomst voor de levering van diensten langs elektronische weg met de Dienstverlener met betrekking tot de mogelijkheid om gebruik te maken van de functionaliteiten van de Website (een accountbeheer overeenkomst)

 2. Het bestellen van de meeste diensten op de Website kan voor Dienstafnemers ook zonder registratie.

 3. Registratie op de Website is gratis.

 4. Registratie van de Gebruiker op de Website vereist het doorlopen van het registratieproces via het op de Website geplaatste registratieformulier en de aanvaarding van dit Reglement. De Gebruiker ontvangt een bericht ter bevestiging van zijn inschrijving op het door hem in het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres.

  1. De registratie van de Gebruiker kan op verzoek van de Gebruiker ook worden uitgevoerd door een werknemer van de Dienstverlener. De Gebruiker is verplicht zijn/haar gegevens te controleren die door de werknemer van de Dienstverlener op de Website zijn ingevoerd bij het voltooien van het registratieproces.

  2. Gebruikersregistratie kan worden gedaan bij het plaatsen van een bestelling op de Website.

 5. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de tijdens het registratieproces aan de Beheerder verstrekte gegevens en voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en is verplicht deze gegevens bij elke wijziging bij te werken.

 6. Na bevestiging van de inschrijving komt tussen de gebruiker en de dienstverlener een overeenkomst tot stand, die betrekking heeft op de diensten die worden verleend onder de in het reglement vermelde voorwaarden. Het contract voor elektronische dienstverlening betreffende toegang tot de functionaliteit van de website epaka.pl wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

 7. De Gebruiker logt in op de Website met het e-mailadres en wachtwoord die hij tijdens het registratieproces heeft opgegeven.

 8. De Dienstverlener zal de Gebruiker binnen het Account alle aanvullende mechanismen ter beschikking stellen die momenteel op de Website beschikbaar zijn, zoals: kennisgevingen via de e-mail van wijzigingen in de status van een “bestelling in uitvoering”, het volgen van verzonden zendingen.

§ 4 Verplichtingen van de dienstafnemer 1. De dienstafnemer verplicht zich de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden na te leven. In geval van overtreding van de bepalingen van het Reglement, heeft de Dienstverlener het recht om de Account van de Gebruiker tijdelijk te blokkeren of de mogelijkheid om de functionaliteiten van de Site te gebruiken op te schorten.

 2. De Dienstafnemer verplicht zich de Dienstverlener voor de bestelde Dienst te vergoeden volgens de Standaardprijslijst of de Individuele Prijslijst, afhankelijk van de gemaakte keuze. Voor de door de Gebruiker bestelde Diensten die niet in de Prijslijst van de Dienstverlener zijn opgenomen, is de prijslijst van de Vervoerder die de Bestelling uitvoert op de datum van uitvoering van de Bestelling van toepassing.

 3. Bovendien verplicht de dienstafnemer zich:

  1. dat de zending aan de Koerier zal worden gegeven in de lokalen/locaties die in de Bestelling zijn aangegeven.

  2. dat de vrachtbrief, protocol of etiket in tweevoud zal worden afgedrukt, en nadat de koerier zijn handtekening heeft geplaatst op één document voor ontvangst van de zending, zal de afzender dit document bewaren als bevestiging van de zending gedurende een periode van minimaal 1 jaar vanaf de datum van verzending met het oog op eventuele reclamatie/ klachtenprocedures. Indien een handmatige etiketteermachine wordt gebruikt, controleert de verzender de juistheid van de gegevens op de door de koerier ingevulde afdruk en bewaart hij ook hiervan een kopie gedurende ten minste 1 jaar na de datum van verzending.

  3. dat hij een van de exemplaren van het etiket en/of de vrachtbrief en/of het ontvangstrapport aan de koerier zal overhandigen bij de ontvangst van de zending, tenzij anders is overeengekomen.

  4. dat hij erop zal toezien dat de zending naar behoren wordt verpakt en stevig wordt vastgezet, overeenkomstig de regels die zijn vastgesteld in het reglement van de Koerierdienst die voor de uitvoering van de Dienst is gekozen.

  5. dat de zending geen voorwerpen zal bevatten die verboden zijn voor transport, in overeenstemming met de vervoersbeperkingen voorzien in de reglementen van de gekozen koerier.

  6. dat hij de Geadresseerde in kennis stelt van de voorgenomen zending en van de noodzaak om - indien nodig - de voor het lossen van de zending benodigde gereedschappen, uitrusting of personen ter beschikking te stellen.

  7. dat de Ontvanger erop wordt gewezen dat hij in geval van een gebrek of beschadiging van de afgeleverde zending verplicht is onmiddellijk een schadeprotocol op te stellen in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Koerier (het protocol dient leesbaar ondertekend te worden door een vertegenwoordiger van de Koerier die de Zending aflevert en door de Ontvanger).

 4. Dienstontvangers die zendingen naar Koeriers verzenden gebruik makende van de door de Dienstverlener aan hen beschikbaar gestelde betalingsnummers, zullen voor de verzending van dergelijke zendingen worden gefactureerd overeenkomstig de Standaard Prijslijst, zelfs indien de zendingen door de Dienstontvanger niet op de Site zijn geregistreerd.

 5. Het is verboden dat de dienstafnemer die gebruik maakt van de elektronisch aangeboden diensten teksten met onwettige/illegale inhoud op de Website plaatst.

§ 5 Het bereik van de verantwoordelijkheden van de dienstverlener

 1. De Dienstverlener is met betrekking tot de Gebruiker verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Dienst. De dienstverlener is - tenzij anders bepaald in dwingende wettelijke bepalingen - slechts aansprakelijk voor de normale gevolgen van de handeling of het verzuim/omissie waaruit de schade is ontstaan.

 2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de keuze van de Vervoerder, noch voor de gebrekkige uitvoering van de Dienst door de Vervoerder, tenzij dit te wijten is aan de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van de Dienst door de Dienstverlener. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de legaliteit van de activiteiten van de Vervoerder, met inbegrip van het hebben van de vereiste vergunningen, het doen van relevante kennisgevingen of het voldoen aan andere formele voorwaarden voor het uitvoeren van de activiteit.

 3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging in het vervoer van de zending indien die is ontstaan om redenen die aan de afzender of de ontvanger kunnen worden toegeschreven en die niet geїnitieerd zijn door schuld van de Dienstverlener, de aard van de goederen of overmacht.

 4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de handelingen en gevolgen van de handelingen van de Gebruiker in verband met de bestelling van de dienst van de Vervoerder. In het bijzonder is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor:

- het verstrekken van onjuiste of valse gegevens door de Gebruiker, met inbegrip van gegevens met betrekking tot de verzending,

- het niet overhandigen van de zending aan de vervoerder,

- schending door de Gebruiker van het Reglement van de Vervoerder.

- schending van dit Dienstverleningsreglement door de Gebruiker.

 1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de handelingen van de Geadresseerde/ ontvanger, met name voor de aanvaarding door de Geadresseerde/ ontvanger van een aan hem gerichte levering of de betaling van een bedrag onder rembours.

 2. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de overdracht van geldmiddelen door de betalingsprovider voor de bestelde Dienst en dus voor de vertraging in de dienstverlening.

 3. In dit verband staat het plaatsen van een order voor een dienst door de Gebruiker gelijk met de aanvaarding van het Reglement van de Vervoerder die de door de Klant bestelde Dienst uitvoert, strekken alle daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zich - binnen de grenzen van het toepasselijke recht - ook uit tot de Dienstverlener en beperken zij diens aansprakelijkheid.


§ 6 Plaatsing, annulering, wijziging en uitvoering van bestellingen

 1. Bestellingen worden door de Site 24 uur per dag, 7 dagen per week aanvaard.

 2. De bestellingen van de Klant worden uitgevoerd binnen de termijn die door de desbetreffende koerier wordt aangegeven, in overeenstemming met zijn reglementen/offerte. Als onderdeel van de functionaliteit van de Website wordt de Klant, na het selecteren van een Koerier en het invoeren van de postcode van de afzender, in het systeem geïnformeerd over de vroegst mogelijke datum en/of tijdstip van verzending. De aangewezen datum van verzending is een geplande datum en geen gegarandeerde datum.

 3. Bestellingen die op zaterdag, zondag of op een feestdag worden geplaatst, worden op de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

 4. Door het plaatsen van een bestelling voor een dienst door de Gebruiker, aanvaardt de Gebruiker de bepalingen van dit Dienstverleningsreglement en het reglement van de Vervoerder die de vervoersdienst uitvoert. Verwijzing naar de reglementen van de individuele Vervoerders is te vinden in § 1 sectie 6.8 van het Dienstverleningsreglement.

 5. Wanneer de knop "verzenden" wordt ingedrukt, wordt de Bestelling voor de door de Gebruiker geselecteerde Dienst geplaatst.

 6. De uitvoering van de via de Dienst bestelde Vervoerder vindt plaats binnen het tijdsbestek en volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Reglement of in de actuele algemene servicevoorwaarden van de door de besteller geselecteerde Vervoerder.

 7. Indien de Gebruiker een Consument is, zal hij uiterlijk aan het begin van het bestelproces via de Website duidelijke en begrijpelijke informatie krijgen over de beperkingen op de uitvoering van de bestelde Dienst en de geaccepteerde betalingswijzen.

 8. Aan de Gebruiker, die een Consument is, zal de Dienstverlener onmiddellijk voor het plaatsen van de bestelling informatie verstrekken over het volgende:

 1. de voornaamste kenmerken van de dienstverlening met inachtneming van het onderwerp van de dienstverlening en de wijze van communicatie met de consument;

 2. zijn identificatiegegevens, in het bijzonder van de onderneming, de instantie die de bedrijfsactiviteiten heeft geregistreerd en het nummer waaronder het is geregistreerd;

 3. het bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- of faxnummers, indien beschikbaar, waarop de consument snel en doeltreffend contact met de ondernemer kan opnemen;

 4. het adres waar de consument een reclamatie/ klacht kan indienen - indien dit adres anders is dan het hierboven vermelde adres;

 5. de totale prijs of vergoeding voor de dienstverlening, inclusief belastingen en, indien de aard van het voorwerp van de dienstverlening het redelijkerwijs niet mogelijk maakt deze vooraf te berekenen, de wijze waarop deze zullen worden berekend, alsmede vervoers-, leverings-, post- en andere kosten en, indien het bedrag van deze kosten niet kan worden bepaald, de verplichting om deze te betalen;

 6. de kosten voor het gebruik van een communicatiemiddel om op afstand een overeenkomst te sluiten, wanneer deze kosten hoger zijn dan de gebruikelijke kosten voor het gebruik van dit communicatiemiddel;

 7. de wijze en datum van betaling;

 8. de wijze waarop en het tijdstip waarin de ondernemer de dienstverlening uitvoert en de door de ondernemer gebruikte klachtenbehandelingsprocedure;

 9. de wijze waarop en het tijdstip waarin het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, alsmede het modelformulier voor deze herroeping;

 10. de verplichting van de consument om de gerechtvaardigde kosten die de dienstverlener heeft gemaakt te betalen, indien de consument de overeenkomst herroept nadat hij de dienstverlening heeft aangevraagd voor het verlopen van de herroepingstermijn;

 11. de verplichting van de consument om de gerechtvaardigde kosten die de dienstverlener heeft gemaakt te betalen, indien de consument de overeenkomst herroept nadat hij de dienstverlening heeft aangevraagd voor het verlopen van de herroepingstermijn;

 12. het ontbreken van het herroepingsrecht of de omstandigheden waaronder de consument zijn herroepingsrecht verliest;

 13. de duur van de overeenkomst of de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de overeenkomst kan worden opgezegd - indien de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch wordt verlengd;

 14. de minimumduur van de contractuele verplichtingen van de consument die uit de overeenkomst voortvloeien;

 15. de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van buitengerechtelijke procedures om klachten en claims te behandelen en de regels voor toegang tot deze procedures;

 16. de identificatiegegevens van de Vervoerder, met name de firmanaam, de registratieautoriteit, het adres van de Vervoerder, het e-mailadres en het telefoon- of faxnummer van de Vervoerder, en indien beschikbaar, het adres waar de consument een klacht kan indienen bij de Vervoerder, indien dit adres verschilt van het hierboven vermelde adres.

 1. Zodra de bestelling is geplaatst, verstrekt de Dienstverlener de Consument een bevestiging van de sluiting van de overeenkomst voor de bestelde Dienst op een duurzame drager, waarmee de consument instemt.

 2. De uitvoering van de dienst vóór het verstrijken van de in § 7 lid 2 van het Dienstverleningsreglement bedoelde herroepingstermijn vindt alleen plaats op verzoek van de consument. Een verklaring van de consument kan in deze kwestie op het bestelformulier worden gezet.

 3. De Dienstafnemer, die een Consument is, erkent dat bij het plaatsen van de Bestelling, waarvoor hij de uit te voeren dienst heeft gekozen, voor het verstrijken van 14 dagen vanaf het plaatsen van de Bestelling, nadat de Dienst door de Dienstverlener is uitgevoerd, hij het herroepingsrecht verliest als bedoeld in §7 van het Reglement.

 4. Zodra de gelden op de rekening van de Dienstverlener zijn gecrediteerd, zal de Dienstverlener onmiddellijk de Koerier verwittigen om de zending bij de Dienstafnemer op te halen, behalve in geval van onvoorziene systeemstoringen.

 5. In het kader van de uitvoering van de opdracht ontvangt de Dienstafnemer de vrachtbrief/het vervoerbewijs en/of het protocol in elektronische vorm met de mogelijkheid tot afdrukken, of worden de documenten door de koerier bij ontvangst van de zending gebracht (afhankelijk van de door de ontvanger van de dienst gekozen koerier), tenzij anders overeengekomen.

 6. Afhankelijk van de gekozen koerier moet de door de Site gegenereerde vrachtbrief of etiket worden afgedrukt en aan de zending worden gehecht dat aan de koerier wordt overhandigd.

 7. De door de Klant bij zijn bestelling ingevoerde gegevens moeten nauwkeurige en feitelijk juiste informatie bevatten betreffende het gewicht, de afmetingen, de inhoud en het soort verpakking van de zending.

 8. De Zending moet zodanig worden verpakt en beveiligd dat schade aan de inhoud ervan en aan andere door de Koerier vervoerde Zendingen wordt voorkomen. Details over de verpakkingsregels zijn te vinden in de handleiding op de website epaka.pl en/of in het reglement van de Koeriers.

 9. Voordat de Koerier de Zending aanvaardt, kan hij verzoeken de Zending te openen om te controleren of het overeenkomt met de gegevens op de Vrachtbrief of het Etiket. In het geval dat één en ander niet overeenkomt heeft de Koerier het recht de ontvangst te weigeren.

 10. Indien, na aanvaarding van de Zending voor transport, het vermoeden bestaat dat de aangegeven en de werkelijke parameters van de Zending niet overeenkomen, heeft de Koerier het recht de gegevens van de Zending te controleren (met name wat betreft het gewicht of de afmetingen van de Zending). Indien wordt vastgesteld dat er een verschil is tussen de werkelijke parameters van de Zending en de parameters die door de Gebruiker in de Bestelling zijn opgegeven, waardoor de uitvoering van de Dienst echter niet onmogelijk wordt gemaakt, wordt de Bestelling aanvaard, maar kunnen de Gebruiker extra kosten worden aangerekend voor de verificatie en de bestelde Dienstverlening overeenkomstig de Prijslijst van de Dienstverlener of de Prijslijst en/of Reglement van de Vervoerder.

 11. In het in punt 18 hierboven bedoelde geval kan de Dienstverlener aan de Dienstafnemer bijkomende kosten aanrekenen voor de uitgevoerde verificatie van de zending-parameters binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van overhandiging. De afrekening vindt plaats op basis van een door de Site gegenereerde BTW factuur voor betaling of wordt automatisch gedebiteerd van de Prepaid-rekening van de Gebruiker.

 12. Tijdens het uitvoeringsproces van de bestelling (indien tijdens het plaatsen van de bestelling voor een dergelijke optie is gekozen) stuurt de Site elektronische kennisgevingen via e-mail en/of SMS naar de Dienstafnemer en/of de Ontvanger over wijzigingen in de status van de Zending bij de Koerier (bv. Zending opgehaald bij Afzender, Zending in bezorging, enz.).

 13. De Dienstafnemers hebben de mogelijkheid om Bestellingen waar nog geen Koeriersdiensten voor zijn uitgevoerd te annuleren, dit door een bericht te sturen naar bok@epaka.pl. In geval van annulering van een Bestelling worden geen kosten in rekening gebracht. Indien de Bestelling reeds vooruitbetaald werd, wordt het bedrag van de betaling teruggestort aan de Dienstafnemer.

 14. Wijziging van de bestelgegevens geschiedt door annulering van de bestelling overeenkomstig artikel 21 van de onderhavige paragraaf en vervolgens door het aanmaken van een nieuwe bestelling op basis van de door de Dienstafnemer ingevoerde gegevens.

  1. Wijzigingen in de bestelling kunnen worden aangebracht door vanaf het e-mailadres van de klant een bericht te sturen naar ...... en goedkeuring van de wijziging door een epaka.pl medewerker.

 15. De Opdrachtgever is verplicht de juistheid van de gegevens op de ontvangen Vrachtbrief of Etiket te controleren.

 16. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij op de Vrachtbrief of het Etiket vermeldt.

 17. In geval van een manueel Etiket is de Opdrachtgever of de Afzender verplicht de Koerier mee te delen dat de betaler de Dienstverlener is, zo niet is de Dienstverlener niet verantwoordelijk voor de zending in kwestie.

 18. De Dienstverlener zal de uiterste zorg besteden aan de goede werking van de Site en de uitvoering van de op de Site bestelde Diensten, maar de aanvaarding van een Dienst op de Site betekent niet zijn onvoorwaardelijke realisering. Indien het niet mogelijk is een bepaalde opdracht uit te voeren wegens beschikbaarheid van bepaalde diensten of niet-bediende locaties door de door de Dienstafnemer gekozen Vervoerder, heeft de Dienstverlener, nadat hij de Dienstafnemer daarvan in kennis heeft gesteld, het recht de Bestelling te annuleren. In dat geval wordt de Dienstafnemer terugbetaald voor de dienst die niet kon worden verleend.

 19. De procedure voor de behandeling van niet-opgehaalde en niet-teruggezonden zendingen is vastgelegd in het reglement van de door de Gebruiker gekozen Vervoerder.


§ 7 Herroepingsrecht van de consument (Bestelling)

 1. De Gebruiker die Consument is, heeft het recht om de met de Dienstverlener gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder kosten - met uitzondering van de in lid 2 van deze paragraaf bedoelde kosten - binnen 14 dagen na sluiting ervan te herroepen, indien hij binnen deze termijn een verklaring van herroeping van de Overeenkomst (Bestelling) indient.

 2. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de Consument met de uitvoering van de Dienst wordt begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van de buiten het bedrijfspand afgesloten overeenkomst, is de Consument in geval van herroeping verplicht tot betaling van de tot het moment van herroeping geleverde Diensten. Het bedrag van de betaling wordt berekend in verhouding tot de omvang van de Dienst, rekening houdend met de in de overeenkomst overeengekomen prijs of vergoeding. Indien de prijs of vergoeding buitensporig hoog is, wordt voor de berekening van dit bedrag uitgegaan van de marktwaarde van de geleverde Dienst.

 3. Om de in lid 1 van deze paragraaf vermelde herroepingstermijn na te leven, volstaat het de verklaring van herroeping vóór het verstrijken van deze termijn toe te zenden.

 4. De herroepingstermijn gaat in op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst

 5. De terugtrekking uit de overeenkomst geschiedt door indiening van een intentieverklaring tot terugtrekking uit de overeenkomst. Daartoe kan de Consument:

 1. een verklaring afleggen met gebruikmaking van het model voor herroeping dat hem door de dienstverlener ter beschikking is gesteld;

 2. een verklaring indienen op een formulier waarvan het model als bijlage 2 bij het Dienstverleningsreglement is bijgevoegd;

 3. een verklaring in enigerlei vorm indienen, op voorwaarde dat uit de verklaring blijkt dat hij zich uit de overeenkomst wil terugtrekken.

 1. De Dienstverlener biedt de Consument de mogelijkheid om ook via elektronische weg een herroeping van de overeenkomst te doen, dit door middel van het modelformulier voor het herroepen van een overeenkomst dat als bijlage 2 bij het Dienstverleningsreglement is bijgevoegd of een andere zeer duidelijke verklaring.

 2. De Dienstverlener bevestigt de Consument onmiddellijk de ontvangst van de herroepingsverklaring door een bericht te sturen naar het e-mailadres van de Consument.

 3. In het geval dat de overeenkomst wordt herroepen wordt de overeenkomst als niet-afgesloten beschouwd.

 4. De Dienstverlener is verplicht alle betalingen van de Consument onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring van de Consument, aan de Consument terug te betalen, met inachtneming van de verplichting van de Consument om de in lid 2 van deze paragraaf bedoelde kosten te dragen. De Dienstverlener vergoedt de betaling via dezelfde door de Consument gebruikte betalingswijze, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere terugbetalingswijze die geen kosten voor de Consument met zich meebrengt.

 5. Op het moment dat de Consument de overeenkomst herroept, komen de door de Consument gesloten aanvullende overeenkomsten te vervallen indien de Dienst op basis van deze overeenkomsten door de Dienstverlener of een derde partij (op basis van een overeenkomst met de Dienstverlener) wordt uitgevoerd. De kosten in verband met de beëindiging van deze overeenkomsten komen niet ten laste van de Consument, met uitzondering van de in lid 2 van deze paragraaf bedoelde kosten.

 6. Indien de aanvullende overeenkomst met een derde partij is gesloten, stelt de Dienstverlener die derde partij in kennis van de terugtrekking van de Consument uit de overeenkomst.

 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de Consument met betrekking tot een Dienst waarbij de Dienstverlener deze Dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke instemming van de Consument, die voordat de uitvoering van de Dienst is begonnen, ervan op de hoogte is gesteld dat na de uitvoering door de Ondernemer, het herroepingsrecht vervalt.

 8. Informatie – een instructie over de uitoefening van het herroepingsrecht, identiek aan de bijlage bij de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad nr. 827, met latere wijzigingen), is opgenomen in bijlage 1 bij dit Dienstverleningsreglement.

 9. Een modelformulier voor het herroepen van een overeenkomst, identiek aan de bijlage bij de wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad nr. 827, met latere wijzigingen), is als bijlage 2 bij dit Dienstverleningsreglement bijgevoegd.

§ 8 Laden en lossen van zendingen

 1. Op het moment dat de zending wordt opgehaald of afgeleverd, hoeft de Koerier die de vervoersdienst verricht niet te beschikken over gereedschappen of andere middelen die nodig zijn om de zending op te halen of af te leveren, behalve de werknemer die het ophalen of het afleveren van de zending uitvoert.

 2. Elke zending (of een deel daarvan) waarvoor speciale apparatuur voor het laden of lossen nodig is, wordt slechts voor vervoer aanvaard op voorwaarde dat deze apparatuur beschikbaar is op de plaats van verzending en ontvangst van de zending. De Dienstverlener is jegens de Dienstafnemer niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het laden of lossen van een dergelijke Zending zonder deze speciale apparatuur.


§ 9 Het ophalen en overhandigen van zendingen

 1. Ophalingen van Zendingen vinden plaats op werkdagen, tijdens werkuren tussen 8.00 en 19.00 uur, tenzij anders overeengekomen. De ophaaldata en-tijden die op het bestelformulier van de koerier zijn vermeld zijn voorspeld en niet gegarandeerd.

 2. Alle documenten die nodig zijn voor de correcte verwerking van de geplaatste bestelling worden gegenereerd en aan de Klant ter beschikking gesteld in elektronische vorm voor afdruk in het Klantenpaneel (in het geval van een geregistreerde Dienstafnemer), alsmede middels e-mail, tenzij anders overeengekomen.

 3. Bij het afhalen van de Zending is de Dienstafnemer verplicht de door de Site gegenereerde en uitgeprinte Vrachtbrief of Etiket aan de Koerier te overhandigen, tenzij anders overeengekomen.

 4. Indien de Zending niet door de Koerier in ontvangst wordt genomen, bijvoorbeeld door de afwezigheid van de persoon die hiervoor verantwoordelijk is, of indien de Zending niet ter verzending werd klaargemaakt, kan de Dienstverlener - op uitdrukkelijk verzoek van de Dienstafnemer - opdracht geven tot een nieuwe poging om de Zending af te halen. Alle daarmee verband houdende kosten die door de Koerier kunnen worden toegevoegd in overeenstemming met de prijslijst van de Dienstverlener of de detailhandelsprijslijst van de Koerier, komen ten laste van de Dienstafnemer. De betaling geschiedt op basis van een door de Site opgestelde BTW factuur.

 5. Alle eventueel te veel betaalde bedragen en terugbetalingen zullen door de Dienstverlener worden verricht door het overboeken van de terug te betalen bedragen via het betalingskanaal dat is gebruikt voor de betaling van de Bestelling. Met instemming van de Dienstafnemer kunnen terugbetalingen ook geschieden op het hem behorende Prepaid Account.

 6. De levering van zendingen geschiedt in overeenstemming met de regels en voorschriften van de Koerier die door de Klant is geselecteerd om de Vervoersdienst te verrichten, voor zover van toepassing.

 7. Zendingen worden als volgt overhandigd:

 1. zendingen tot 30 kg worden “van deur tot deur” geleverd, tenzij dit anders is vermeld in het reglement van de koerier die voor deze dienst is gekozen;

 2. zendingen van meer dan 30 kg worden geleverd volgens de bepalingen van het reglement van de Koeriers;

 3. Gepalletiseerde zendingen worden "board to board" geleverd, tenzij anders vermeld in het reglement van de koerier die voor deze dienst is gekozen.

 1. Indien de Zending niet bij de Ontvanger kan worden afgeleverd, wordt het aan de Dienstafnemer geretourneerd. De Dienstafnemer zal dan een bijkomende vergoeding moeten betalen voor deze retournering overeenkomstig de Standaardprijslijst. De betaling geschiedt op basis van een door de Site opgestelde BTW-factuur. De Dienstafnemer machtigt de Dienstverlener om deze kosten automatisch te crediteren op de PrePaid-rekening van de Dienstafnemer of tijdens de teruggave van reeds ontvangen bedragen.

 1. De Dienstverlener kan het vervoer van bepaalde dingen/zaken die in een gebrekkige staat verkeren of waarvan de verpakking niet voldoet of die niet de vereiste verpakking hebben weigeren. Indien deze criteria, die de uitvoering van de dienst verhinderen, aan het licht komen na de ontvangst van de zending bij de afzender, kan de Dienstverlener de uitvoering van de dienst opschorten en de Dienstafnemer hiervan op de hoogte brengen. De Dienstafnemer is verplicht de situatie die de verzending verhindert op te heffen, met name door deze voor eigen kosten behoorlijk te verpakken of te beschermen. Indien de Dienstafnemer het verzoek niet inwilligt, kan de Dienstverlener zich uit de overeenkomst terugtrekken. Indien de Dienstverlener zich uit de overeenkomst terugtrekt, is de Dienstafnemer verplicht de zending op eigen kosten terug te nemen en eventuele schade te herstellen. De Dienstverlener heeft het recht de zending op kosten van de afzender terug te zenden en een vergoeding te eisen overeenkomstig de Prijslijst, verminderd met eventuele voordelen wegens het niet volledig te hoeven uitvoeren van de dienst.

 2. De Dienstafnemer verplicht zich de extra kosten te betalen die in de Standaard Prijslijst worden vermeld uit hoofde voor de noodzaak om schade te neutraliseren, die door een gevaarlijke of onjuist beveiligde zending wordt veroorzaakt.

 3. De Dienstafnemer verplicht zich de bijkomende kosten te betalen die in de standaardprijslijst zijn vermeld voor de opslag van de zending, nadat de Dienstverlener de overeenkomst heeft herroepen en de zending niet binnen de gestelde termijn is afgehaald.


§ 10 Het ophalen en overhandigen van zendingen

met de optie “levering onder rembours”.

 1. Voor Zendingen met remboursoptie gelden de limieten die in de reglementen van de afzonderlijke Koeriers zijn vastgelegd.

 2. Indien de Ontvanger weigert het bedrag voor de zending onder rembours te betalen, wordt de zending niet aan hem overhandigd en behoudt de Dienstverlener het recht op een vergoeding als voor een geleverde zending.

 3. Het innen van het verschuldigde bedrag van de Ontvanger geschiedt contant of met een betaalkaart als de Koerier een dergelijke dienst aanbiedt of indien de ontvangst geschiedt bij een pakketautomaat.

 4. De terugbetaling van geїnde bedragen is gepland op 1, 3, 10 of een ander aantal werkdagen (aangegeven op het moment van het plaatsen van de Bestelling) vanaf de datum van overhandiging van de zending, op de bankrekening van de Dienstafnemer die is aangegeven op het moment van het plaatsen van de Bestelling (de datum van de geldoverboeking van de bankrekening van de Dienstverlener is toepasselijk) of op de dag van levering van de Zending op het Prepaid-Account van de Gebruiker (optie is alleen beschikbaar voor Dienstafnemers met een Prepaid-Account op de Site).

 5. Indien u er voor kiest dat de reeds geїnde bedragen op uw saldo worden bijgeschreven, kan het geld onmiddellijk worden gebruikt om aan uw verplichtingen van de Site te voldoen of kan het worden uitbetaald binnen 30 werkdagen na ontvangst van het uitbetalings-akkoord van de Beheerder.

 6. De ontvanger van de zending moet het aan de koerier verschuldigde bedrag voor de rembours-levering klaar hebben liggen. De koerier is niet verplicht wisselgeld te hebben.

 7. In geval van onterechte en ongegronde teruggave van de reeds geїnde bedragen aan de Dienstafnemer door de Dienstverlener, is de Dienstafnemer verplicht deze bedragen onmiddellijk terug te betalen op de rekening van de Dienstverlener. De Dienstverlener is gerechtigd zijn vorderingen uit hoofde van onrechtmatige terugbetaling te verrekenen met eventuele schulden van de Dienstafnemer bij de Dienstverlener.


§ 11 Betalingen en vereffeningen

 1. Voor de uitgevoerde Dienstverlening brengt de Dienstverlener een vergoeding in rekening op basis van een prijsopgave, waarvan het bedrag op de bestelbon van de Koerier staat vermeld.

 2. De betaling van de diensten geschiedt "vooraf" via een beveiligd online betalingsplatform dat door Dotpay S.A. wordt beheerd. Het betalingsmechanisme en de wijze van indiening van klachten zijn uitvoerig beschreven in het reglement van de exploitant Dotpay S.A., dat beschikbaar is op de website:www.dotpay.pl.

 3. De Dienstafnemer kan ervoor kiezen om een BTW factuur te ontvangen voor de bestelde Dienst. De Dienstafnemer stemt ermee in dat een factuur in elektronische vorm zal worden opgesteld en naar het e-mailadres van de Gebruiker zal worden gestuurd. De factuur wordt opgemaakt bij de betaling van de Bestelling die wordt geplaatst of bij de vooruitbetaling op de Prepaid rekening of collectief op het einde van de maand, afhankelijk van de optie die werd gekozen in betalingsopdracht-fase van de Gebruiker.

 4. De betaling van de Dienst met handelskrediet, alsmede in het geval van controle van de parameters van de Zendingen (§ 6.18 van het Dienstverleningsreglement) in de vooruitbetalings-modus, gebeurt op basis van een btw-factuur die door de Site wordt gegenereerd. De Dienstafnemer machtigt de Dienstverlener om deze kosten automatisch te innen via het Prepaid Account van de Dienstafnemer, in mindering te brengen op de terugbetaling van de geïnde bedragen middels de COD-dienst (cash on delivery) of op andere wederzijdse verplichtingen.

 5. Alle documenten die nodig zijn voor de correcte verwerking van de geplaatste bestelling, met uitzondering van de documenten voor de inklaring (tenzij anders overeengekomen), worden gegenereerd en aan de Dienstafnemer ter beschikking gesteld in elektronische vorm voor afdruk in het Klantenpaneel (in het geval van een geregistreerde Dienstafnemer) en worden alsmede per e-mail verzonden.

 6. Creditcard- en e-transfer-transacties worden afgewikkeld via de operator DOTPAY S.A. en PayPal. Gedetailleerde mechanismen voor het verrichten van betalingen en de wijze van indiening van klachten worden gespecificeerd in de reglementen van de aangewezen operatoren, die beschikbaar zijn op de websites: www.dotpay.pl en paypal.com

 7. Terugbetaling van betaalde bedragen geschiedt op basis van een aanpassing van het afgegeven verkoopdocument. De terugbetaling geschiedt onmiddellijk nadat de Dienstverlener een ondertekend exemplaar van de correctie op papier met de datum van ondertekening is toegezonden.

 8. Terugbetalingen van betaalde bedragen geschieden via hetzelfde betalingskanaal dat door de Dienstafnemer wordt gebruikt, tenzij door de partijen anders is overeengekomen.

 9. Indien de uitvoering van de dienst door de Koerier een toeslag vereist (met name in het geval bedoeld in § 6.18 van het Reglement), zal de Dienstafnemer een extra vergoeding worden aangerekend overeenkomstig de Prijslijst van de Dienstverlener of de prijslijst en/of het regelement van de Vervoerder. De betaling geschiedt op basis van een door de Site gegenereerde BTW factuur.

§ 12 Vooruitbetaling - PrePaid

 1. Het saldo op de Prepaid-rekening kan worden verhoogd door geld te storten in het Klantenpaneel onder tabblad Prepaid.

 2. De Prepaid-rekening heeft een limiet voor de verzamelde gelden. Het maximumsaldo bedraagt 2.000 euro.

 3. Het saldo van de Prepaid-rekening wordt bijgewerkt zodra de betaling door de Dienstverlener is gecrediteerd.

 4. Het doen van een betaling vanuit uw Prepaid Account voor een Bestelling die u plaatst, heeft tot gevolg dat de Site onmiddellijk overgaat tot het verwerken van de Bestelling.

 5. Terugbetaling van ongebruikte gelden van de Prepaid Account vindt plaats bij beëindiging van de Overeenkomst en verwijdering van de Account door de Dienstverlener, naar de bankrekening die door de Dienstafnemer is aangegeven in het Klantenpaneel.


§ 13 Belastingen en douanerechten

 1. Bij het bestellen van een Zending, met gebruikmaking van een verzendlabel dat via de account van de Gebruiker wordt gegenereerd, is er een keuze tussen DDU-zendingen en DDP-zendingen. In het geval van een DDU-verzending kiest de Gebruiker ervoor om eventuele belastingen en douanerechten met betrekking tot de zending niet vooraf te betalen. Deze belastingen en douanerechten worden in rekening gebracht volgens de prijslijst die van toepassing is op het transport naar het land van bestemming en zullen dienovereenkomstig aan de ontvanger in rekening worden gebracht. Door de DDU-verzending te gebruiken, erkent de Gebruiker dat alle plaatselijke douanerechten, invoerbelastingen, invoerrechten, afleveringskosten (de laatste mijl) of in het algemeen alle extra kosten met betrekking tot de zending ("Belastingen en Rechten") uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ontvanger is. Epaka is niet verantwoordelijk voor enig verschil tussen Epaka's verzendkosten en enige eventuele lokale kosten of extra bezorgkosten die aan de ontvanger in rekening worden gebracht.

 2. Als u een zending genereert met behulp van uw gebruikersaccount, kunt u, om te voorkomen dat de ontvanger extra kosten in rekening wordt gebracht, gebruik maken van de DDP-verzendservice, waarbij u akkoord moet gaan met het vooraf betalen van belastingen en douanerechten met betrekking tot het land van ontvangst, op het moment van aankoop van de verzendetiketten.

 3. Een schatting van belastingen en douanerechten zal voorafgaand aan elke verzending worden verstrekt. Voor DDU-zendingen dient deze raming enkel ter illustratie en kunnen er voor de zending nog andere extra kosten worden aangerekend, afhankelijk van de plaatselijke gebruiken in het land van bestemming. Voor DDU Zendingen, gegenereerd met behulp van het account van de Gebruiker, garandeert Epaka dat deze schatting bindend zal zijn en dat eventuele belastingen en douanerechten die door de Gebruiker betaald moeten worden, niet hoger zullen zijn dan de door Epaka verstrekte schatting. Gebruikers zijn niet aansprakelijk voor verschillen tussen de door Epaka opgegeven verzendkosten en enige eventuele lokale of extra bezorgkosten, mits alle informatie met betrekking tot de door de Gebruiker aan Epaka verstrekte Zending volledig en juist is. Epaka behoudt zich het recht voor om de Gebruiker, die gebruik maakt van DDP zendingen, extra kosten in rekening te brengen als gevolg van te hoge belastingen en douanerechten die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die door de Gebruiker is verstrekt en die gebruikt is om de schatting te berekenen.


§ 14 Verboden voorwerpen

 1. Overeenkomstig de algemene regelgeving van de huidige wetgeving en het reglement van de Koeriers is het verzenden van bepaalde artikelen via de Dienstverlener verboden. De Dienstafnemer verplicht zich geen artikelen te verzenden die voorkomen op de lijsten van verboden artikelen die in de reglementen van de individuele koeriers zijn opgenomen.

 2. De lijst van verboden voorwerpen kan variëren naargelang de gekozen koerier. Een gedetailleerde lijst van vervoersbeperkingen is te vinden in het reglement van de koeriers. Verwijzing naar de reglementen van de afzonderlijke Koeriers is te vinden in § 1 paragraaf 6.8 van het Dienstverleningsreglement.

 3. De Dienstafnemer is aansprakelijk voor de gevolgen van inbreuk op § 14.1, waaronder in het bijzonder de strafrechtelijke en fiscale aansprakelijkheid, indien de uitvoering van de vervoersdienst waartoe hij opdracht heeft gegeven, leidt tot het begaan van een strafbaar feit of een fiscaal delict.


§ 15 Verlening van speciale diensten

aan vaste klanten van de Site.

 1. Voor Dienstafnemers die individuele contracten met Koeriers hebben en op basis hiervan klantnummers of SAP-nummers zijn toegekend, verleent de Dienstverlener speciale diensten - de mogelijkheid van toegang tot automatische mechanismen van de Site. Zij maken het mogelijk automatisch vrachtbrieven op te stellen en orders te plaatsen in koerierssystemen die door epaka.pl worden bediend.

 2. Het leveren van de diensten beschreven in de vorige paragraaf vindt plaats, nadat de Dienstafnemer het klantnummer of SAP-nummer dat hij van de koerier heeft ontvangen, in het kader van de individuele overeenkomst op de epaka.pl Website heeft ingevoerd.

 3. De vergoeding voor de in § 15.1 beschreven diensten bedraagt ... netto+BTW (... bruto) met betrekking tot één Zending.

 4. De kosten voor deze dienst worden in rekening gebracht op de Prepaid-rekening van de Dienstafnemer. Voorwaarde voor het gebruik van de dienst is dat de Prepaid-rekening over voldoende middelen beschikt om de kosten te dekken.

 5. In het bereik wat niet gereguleerd is in deze paragraaf, voor het uitvoeren van de diensten als omschreven in § 15 lid 1, worden op gepaste wijze de overige bepalingen van dit Dienstverleningsreglement toegepast.


§ 16 Beëindiging van de overeenkomst

en verwijdering van de rekening uit de Site

 1. De overeenkomst voor online dienstverleningen (account overeenkomst) kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen. Opzegging geschiedt door toezending van een verklaring van opzegging naar het adres: ..., rechtstreeks vanuit het e-mailadres van de Gebruiker, die een account heeft aangemaakt op de Website of schriftelijk naar het vestigingsadres van de Dienstverlener. De Overeenkomst wordt beëindigd na het verstrijken van de opzegtermijn, maar niet vóór de uitvoering van de Dienst en de definitieve afrekening van de uitvoering van de Dienst, inclusief de betaling aan de Dienstverlener van de opgestelde facturen.

 2. Na het verstrijken van de opzegtermijn wordt de overeenkomst beëindigd en wordt de Account verwijderd uit de Site.

 3. De dienstverlener heeft het recht om de dienstverleningsovereenkomst (Account overeenkomst) met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

  1. van grove schending van het Dienstverleningsreglement door de Gebruiker;

  2. dat de op de Website beschikbare Diensten gebruikt worden om de wet te overtreden.

 4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst door de Dienstafnemer of de Dienstverlener, alsmede in geval van enige andere beëindiging van de Overeenkomst, zal de Account worden verwijderd, samen met de Gegevens die daarin zijn opgeslagen. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat het verwijderen van de Account voor hem gelijk staat aan het onherroepelijke verlies van alle Gegevens die in deze Account zijn opgeslagen.

 5. Verwijdering van Gegevens impliceert geen automatische verwijdering van Persoonsgegevens uit de Account Database.

 6. Na verwijdering of blokkering van de Account verwerkt de Beheerder de Persoonsgegevens van de Portaalgebruikers in het bereik, als bepaald in de Wet van 18 juli 2012 betreffende de levering online diensten (Staatsblad van 2016, nr. 1030 - a.w.) met als doel:

  1. de correcte afwikkeling van de door de Dienstverlener gecontracteerde diensten;

  2. de correcte afwikkeling van de dienstverlening aan de Dienstafnemer;

  3. de behandeling van de klacht.

  4. eigen financiële en fiscale verslaglegging;

 7. Het verwijderen van de account ontslaat de Dienstafnemer niet de verschuldigde betalingen aan de Dienstverlener te doen.


§ 17 Krediet voor diensten/ Financiering van de diensten.

 1. Aan een Gebruiker die ondernemer is, kan op basis van een positieve beslissing van de Dienstverlener toegang worden verleend tot het bestellen van diensten op de Website met een uitgestelde betalingstermijn (verlening van handelskrediet). In dit geval worden de betalingen voor bestelde diensten na hun voltooiing gedaan in factureringscycli overeenkomstig lid 4 hieronder. De toekenning van het in lid 1 bedoelde recht aan de Gebruiker is afhankelijk van het toezenden van een set van vereiste bedrijfsdocumenten aan de Dienstverlener. De beslissing om het recht toe te kennen wordt uitsluitend door de Dienstverlener genomen en wordt voorafgegaan door een verificatieprocedure, die de betrokken Gebruiker moet ondergaan. Details over de verificatieprocedure worden individueel meegedeeld naar het e-mailadres van de betrokken Gebruiker.

 2. Gebruikers met de ter beschikking gestelde handelskrediet-optie, gebruiken de diensten van de Website tegen de prijzen die zijn overeengekomen met de vertegenwoordiger van de Dienstverlener (Individuele Prijslijst).

 3. De betalingen voor diensten in het kader van de handelskrediet-optie worden verricht op basis van de termijnen die zijn vermeld in de door de dienstverlener opgestelde BTW facturen. De betalingen kunnen worden gedaan op basis van BTW facturen die één, twee of vier keer per maand worden uitgeschreven, afhankelijk van de met de vertegenwoordiger van de Dienstverlener gemaakte afspraken.

 4. De Dienstverlener heeft het recht de kostprijs van de diensten te herzien in geval van foutief ingevoerde parameters betreffende de Zendingen die de prijs van de dienst beïnvloeden.

 5. Klanten mogen hun btw-factuurgegevens niet wijzigen zonder eerst actuele registratiedocumenten te sturen.

 6. De in lid 1 bedoelde Dienstafnemers stemmen ermee in BTW facturen uitsluitend in elektronische vorm te ontvangen. De Dienstafnemers hebben het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van een uitgereikte btw-factuur bezwaar aan te tekenen, hetgeen hen niet ontslaat van de verplichting om binnen de in de factuur gestelde termijn te betalen.

 7. Klachten wegens beschadigde, verloren of geverifieerde zendingen ontslaan u niet van de betaling van de BTW factuur.

 8. Indien de Dienstverlener de voor een bepaalde factureringsperiode verschuldigde verzendkosten niet in rekening heeft gebracht, is hij gerechtigd deze toe te voegen aan één van de volgende BTW facturen.

 9. Niet-betaling van een bepaalde BTW factuur binnen de daarin gestelde termijn leidt tot blokkering van de Account. De Account kan op verzoek van de Dienstafnemer gedeblokkeerd worden na betaling van alle schulden aan de Dienstverlener. Voor het deblokkeren van de rekening wordt een vergoeding aangerekend overeenkomstig de individuele prijslijst.

 10. De Dienstverlener is gerechtigd de bedragen van onbetaalde BTW facturen voor aan de Dienstafnemer verleende diensten in mindering te brengen op de vorderingen van deze Dienstafnemer.

 11. Op onbetaalde BTW facturen wordt de wettelijke rente voor betalingsachterstanden berekend.


§ 18 Bijkomende kosten uit hoofde voor verlate betalingen

 1. De Dienstafnemer is verplicht tijdig alle vergoedingen te betalen in verband met de bestelling van de Diensten die in rekening worden gebracht, in overeenstemming met de Prijslijst en het Dienstverleningsreglement, met inbegrip van bijkomende vergoedingen in verband met de verificatie van verzendingsparameters.

 2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald, zal de dienstverlener actie ondernemen om de betaling op te eisen:

  1. na het verstrijken van 21 dagen vanaf de vervaldag wordt een eerste aanmaning tot betaling gestuurd;

  2. indien de Dienstafnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de nieuwe termijn van 14 dagen betaalt, zal de Dienstverlener een tweede aanmaning tot betaling sturen.

  3. de kosten van een betalingsherinnering aan een Dienstafnemer die een Consument is, bedragen ... netto (... bruto); de kosten van een aanmaning voor een Dienstafnemer die geen Consument is, bedragen ... netto (... bruto).

 1. Indien oproepen tot betaling geen resultaat opleveren, kan de Dienstverlener voor het opeisen van de schuld een extern incassobedrijf inschakelen of de zaak voorleggen aan de rechter.

 2. Een Dienstafnemer die in gebreke blijft te betalen, zal wettelijke rente voor te late betaling en kosten voor incassowerkzaamheden door de Dienstverlener of door een incassobureau in rekening worden gebracht, in het bijzonder kosten voor het oproepen tot betaling als bedoeld in lid 2, onder c) hierboven.

 3. De Dienstafnemer die een ondernemer is, zal aanvullend, zonder oproep, worden belast met een compensatiebedrag voor de kosten van het terugvorderen van de schulden gelijk aan het bedrag van 40 euro, omgerekend in PLN volgens de gemiddelde wisselkoers van de euro, die door de Nationale Bank van Polen is bekendgemaakt op de laatste werkdag van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de vordering opeisbaar is geworden, in overeenstemming met de Wet van 8 maart 2013 inzake betalingstermijnen bij handelstransacties (Staatsblad van 2016 nr. 684 - i.e.).§ 19 Klachtenprocedure

 1. De Dienstverlener is met betrekking tot de Gebruiker aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de Dienst. De Gebruiker kan klachten melden aan de Dienstverlener door deze in te dienen:

  1. via e-mail aan: reklamacje@epaka.pl ;

  2. schriftelijk op het geregistreerde adres van de dienstverlener: Sochacz 16a, 21-400 Łuków;

  3. via het klachten-/contactformulier dat zich bevindt op www.epaka.pl.

 1. Alle klachten in verband met de slechte uitvoering van de vervoersdienst door de Koerier (met name beschadiging, verlies of tekort van de zending) kunnen door de Gebruiker via de Dienstverlener worden ingediend. Klachten moeten worden ingediend op het e-mailadres van de Dienstverlener: reklamacje@epaka.pl of per post, schriftelijk op het adres van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener: Sochacz 16a, 21-400 Łuków of door middel van het klachten-/contactformulier dat te vinden is op www.epaka.pl.

 2. In geval van een klacht over een vervoersdienst via de Dienstverlener zal de Dienstverlener, handelend op basis van de machtiging van de Klant, de nodige stappen ondernemen om de rechten van de Klant of van de door de Klant aangewezen persoon ten aanzien van de Koerier veilig te stellen en zal hij de nodige stappen ondernemen om de terugbetaling te verkrijgen van bedragen die ten onrechte in rekening zijn gebracht in verband met vergoedingen voor het uitvoeren van de Dienst, in het bijzonder zal hij de klacht voor behandeling doorsturen naar de Koerier.

 3. Klachten ingediend bij de Vervoerder die de vervoerdienst verricht, moeten binnen de termijnen en volgens de procedures die zijn vastgesteld in het reglement van de Vervoerder die de vervoersdienst verricht worden ingediend , met inachtneming van de algemeen toepasselijke wettelijke voorschriften, met inbegrip van de Vervoerswet van 15 november 1984 (Staatsblad van 2015, nr. 915 - d.w.z. met latere wijzigingen). De Dienstverlener raadt echter aan de klacht te melden via een klachtenrapport binnen 5 dagen na de datum van ontvangst van de Zending in geval van een vastgesteld verlies of beschadiging van de Zending en binnen 14 dagen na de datum van verzending van de Zending in geval van een vertraging in de levering van de Zending of het niet uitvoeren van de bestelling. Dit klachtenrapport moet het volgende bevatten:

  1. in geval van vertraging in de levering van de Zending of niet-levering van de zending:

   1. een leesbaar ingevuld klachtenrapport,

   2. de originele Vrachtbrief of het Etiket,

   3. bewijs van betaling van alle vergoedingen en kosten aan de Dienstverlener,

  2. in geval van verlies of beschadiging van de Zending bovendien:

   1. een kopie van het klachtenrapport, opgesteld in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Koerier,

   2. een met bewijsstukken gestaafde claim op het aangemelde bedrag:

    1. in de vorm van een factuur voor de aankoop van het artikel waarop de schade betrekking heeft (ook van toepassing in geval van zendingen van bijzonder grote waarde), of

    2. een kostenraming van de productie, opgesteld door de hoofdboekhouder of zijn gevolmachtigden, indien het producenten betreft, of

    3. een factuur voor de reparatie of een gedetailleerde prijsopgave van de reparatie, indien de reparatie is uitgevoerd,

   3. het gedocumenteerde bedrag van de claim,

   4. lijst van bijgevoegde documenten.

 1. De klachtenprocedure begint zodra een volledig dossier is ingediend. Indien de ingediende klacht niet voldoet aan de door de wet en de reglementen van de specifieke vervoerders gestelde voorwaarden, zal de vervoerder de eiser oproepen om binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de klacht de tekortkomingen te verhelpen, met de instructie dat indien de tekortkomingen niet binnen die termijn worden verholpen, de klacht niet in behandeling zal worden genomen. In dat geval geldt de datum van ontvangst van de aangevulde klacht door de Vervoerder als de datum van indiening van de klacht.

 2. Indien een klacht via de Dienstverlener wordt doorgestuurd, moet de tijd die de Dienstverlener nodig heeft om de vordering op te stellen en door te sturen naar de Vervoerder worden opgenomen in de totale tijd voor de verwerking van de klacht.

 3. De Dienstverlener geeft klachten en opmerkingen onmiddellijk voor diagnose/onderzoek door aan de Vervoerder. Klachten en opmerkingen over de dienstverlening van de vervoerder zullen worden behandeld overeenkomstig de voorschriften van de vervoerder die is geselecteerd om de dienst te verlenen. De beslissing van de Vervoerder wordt, zodra zij is genomen, onmiddellijk via de Dienstverlener aan de Gebruiker meegedeeld.

 4. De betalingen voor aanvaarde claims worden binnen 30 dagen na de datum waarop de Vervoerder zijn beslissing aan de Dienstverlener heeft meegedeeld, overgemaakt op het door de Gebruiker opgegeven bankrekeningnummer.

 5. Claims van de Opdrachtgever jegens de Dienstverlener uit hoofde van de overeenkomst voor vervoersdiensten verjaren na één jaar. De verjaring vangt aan: bij claims uit hoofde van beschadiging of verlies van een zending vanaf de datum van aflevering van de zending; bij totaal verlies van de zending of te late aflevering vanaf de datum waarop de zending afgeleverd had moeten worden; in alle andere gevallen vanaf de datum van uitvoering van de opdracht.

 6. Op grond van de bepalingen van het algemeen toepasselijke Poolse recht, in het bijzonder de Vervoerswet van 15 november 1984 (Staatsblad van 2015, nr. 915 - d.w.z. met latere wijzigingen) en de Postwet van 23 november 2012 (Staatsblad 2016, nr. 113 - d.w.z. met latere wijzigingen), hebben de afzender en de ontvanger (geadresseerde), ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen en claims te vorderen bij de Koerier.


§ 20 Recht op geschillenbeslechting

 1. Deze Dienstverleningsvoorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd volgens de wetten ... met inbegrip van het toepasselijke conflictenrecht van de Verenigde Staten van Amerika, het Verdrag der Verenigde Naties betreffende internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen is hier niet van toepassing. Zonder de hierboven uiteengezette arbitrageverplichtingen te beperken, gaat u ermee akkoord u te onderwerpen aan de jurisdictie en het rechtsgebied van de bevoegde staats- en federale rechtbanken ... voor de toepassing van deze Dienstverleningsvoorwaarden.


§ 21 Technische vereisten voor het gebruik van de Website

 1. De technische vereisten, die nodig zijn om met het door de Dienstafnemer gebruikte ICT-systeem te kunnen werken, zijn de volgende:

  1. Internetverbinding,

  2. webbrowser:

  1. Internet Explorer versies 10.0 en hoger

  2. Opera versie 9.0 en hoger

  3. Firefox versies 3.0 en hoger

  4. Chrome versies 5.0 en hoger

  5. Safari

 1. Naar beste weten van de Dienstverlener is het ook mogelijk om via andere dan de in lid 1 genoemde browsers met het ICT-systeem te communiceren, maar alleen de bovengenoemde browsers vallen onder de garantie van de Dienstverlener voor de juiste werking van het ICT-systeem.


§ 22 Slotbepalingen

 1. De Partijen zijn gebonden aan de inhoud van het Dienstverleningsreglement dat van kracht is op de datum van de Bestelling.

 2. Het huidige Dienstverleningsreglement en versies van reglementen die eerder van kracht waren, zijn te vinden op de website van de Dienstverlener op www.epaka.pl. De Gebruiker kan het reglement vrij verkrijgen of opslaan door het bestand te downloaden van de website van de Dienstverlener.

 3. De Dienstverlener heeft het recht het Dienstverleningsreglement te wijzigen.

 4. Het wijzigen van het Reglement door de Dienstverlener zal niet van kracht zijn met betrekking tot Orders die vóór de wijziging van het Reglement zijn geplaatst, tenzij beide partijen overeenkomen de huidige versie van het Reglement op de overeenkomst toe te passen.

 5. De Dienstverlener zal de Gebruikers elektronisch op de hoogte brengen van de wijziging van het Dienstverleningsreglement en de nieuwe inhoud van dit Reglement. Indien de Gebruiker niet binnen 14 dagen na de datum van kennisgeving van de wijziging van het Reglement een verklaring van beëindiging van de overeenkomst indient, wordt ervan uitgegaan dat de wijzigingen door de Gebruiker zijn aanvaard. Beëindiging van het contract vindt plaats door kennisgeving van de beëindiging van de overeenkomst aan de Dienstverlener, gericht aan het adres: .... Tegelijkertijd is de Gebruiker verplicht de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, binnen 14 dagen na de elektronische kennisgeving van de beëindiging.

 6. Betreffende zaken, die niet rechtstreeks in dit reglement geregeld zijn, zijn de algemeen geldende wettelijke voorschriften van toepassing, in het bijzonder de wet van 23 april 1964 – van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad van 2016, nr. 380 - d.w.z. met latere wijzigingen) en de Vervoerswet van 15 november 1984 (Staatsblad van 2015, nr. 915 - d.w.z. met latere wijzigingen) en de relevante voorschriften van de koeriersbedrijven met betrekking tot de uitvoering van de vervoersdienst.

 7. De bijlagen bij het Dienstverleningsreglement zijn:

 1. bijlage Nr. 1 - Instructie betreffende het herroepingsrecht;

 2. bijlage Nr. 2 - Modelformulier voor het herroepen van een overeenkomst

 1. Dit Dienstverleningsreglement treedt in werking op 31.07.2022.

BIJLAGE Nr. 1 Instructie betreffende het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Vennootschap met de naam Epaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, met statutaire zetel in Łuków, ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationaal Gerechtsregister dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank Lublin-Wschód in Lublin, met statutaire zetel in Świdnik, VI Economische afdeling van het Nationaal Gerechtsregister, onder KRS-nr: PLN 100.000,00, NIP (BTW nummer): 8252181790, REGON (handelsregisternummer): 369332957, e-mailadres: bok@epaka.pl, en telefoonnummers: 666 999 392 en faxnummer: 25 744 14 48 informeren van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld middels een schrijven die per post, fax of e-mail wordt verstuurd).

U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht. U kunt uw herroepingsformulier of een andere eenduidige verklaring ook invullen en per e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: bok@epaka.pl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame drager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.Gevolgen van het herroepen van de overeenkomst

Indien u de overeenkomst herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste normale leveringswijze) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw beslissing om uw herroepingsrecht op deze overeenkomst uit te oefenen, aan u terugbetalen. Wij zullen de betaling terugbetalen, gebruik makende van dezelfde betaalwijzen als u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere oplossing; in ieder geval zullen u in verband met deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn om de aanvang van de dienstverlening heeft verzocht, dient u ons een bedrag te betalen dat evenredig is aan de omvang van de dienstverleningen die zijn verricht tot het moment waarop u ons van uw herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld.

BIJLAGE Nr. 2 MODEL FORMULIER VOOR HET HERROEPEN VAN EEN OVEREENKOMST

(dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Aan:

Epaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa met statutaire zetel in Łuków, Sochaczstraat 16a, 21-400 Łuków, e-mailadres: ... en telefoonnummers 666 999 392 en faxnummer 25 744 14 48- Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij mij/ons terugtrek(ken) uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*) de overeenkomst betreffende de levering van de volgende goederen(*) de overeenkomst inzake het aannemen van werk voor het uitvoeren van de volgende handelswaren/ producten(*)/het leveren van de volgende dienst(*)

- Datum van ondertekening van de overeenkomst(*)/ontvangst(*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer het formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

GESCHIEDENIS VAN HET DIENSTVERLENINGSREGLEMENT:

...

Wij gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om het bladeren en surfen op onze website te verbeteren. Het tonen van gepersonaliseerde inhoud en reclame, analyse van activiteiten op onze website en te weten komen waar onze gebruikers vandaan komen.

Jouw privacy is voor ons belangrijk

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die worden aangemaakt en opgeslagen op je computer wanneer je een website bezoekt. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, waaronder het verbeteren van de online diensten op onze website (bijvoorbeeld om de inloggegevens van je account te onthouden).
Je kunt je instellingen wijzigen en weigeren dat bepaalde soorten cookies op jouw computer worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Je kunt ook alle cookies verwijderen die al op jouw computer zijn opgeslagen, maar houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies ervoor kan zorgen dat je delen van onze website niet kunt gebruiken.

Essentieel

Deze cookies zijn noodzakelijk om de via onze website beschikbare diensten te kunnen leveren en om je in staat te stellen bepaalde functies van onze website te gebruiken.
Zonder deze cookies kunnen wij de diensten op onze website niet leveren.


Altijd actief

Functioneel

Deze cookies worden gebruikt voor een meer gepersonaliseerd gebruik van onze website en om de keuzes die je maakt bij het gebruik van onze website te onthouden.
Wij kunnen bijvoorbeeld functionele cookies gebruiken om de inhoud van een winkelwagentje te onthouden of om inloggegevens te onthouden.


Inactief

Volgen en efficiëntie

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven, die voor jou interessant kunnen zijn op basis van je surf- en bladergedrag.
Deze cookies kunnen bijvoorbeeld dingen bijhouden zoals de tijd die op de site wordt doorgebracht of de pagina's die worden bezocht, wat ons helpt te begrijpen hoe we onze website kunnen verbeteren.
De door deze bestanden verzamelde informatie identificeert geen specifieke gebruiker.


Inactief

Targeting en reclame

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven, die voor jou interessant kunnen zijn op basis van je surf- en bladergedrag.
Deze cookies, gemaakt door onze leveranciers van teksten en/of advertenties, kunnen informatie, die op onze site is verzameld, combineren met andere informatie, die zij onafhankelijk hebben verzameld in verband met browseractiviteit op hun site-netwerk.
Als je ervoor kiest om deze cookies te verwijderen of uit te schakelen, worden advertenties nog steeds weergegeven, maar zijn ze mogelijk niet relevant voor jou.


De verwerking van gegevens door Google Advertising Products wordt uitgevoerd in overeenstemming met het privacy beleid en de servicevoorwaarden van Google. (Klik hier)

Inactief

Meer informatie

Als je vragen hebt over ons cookiebeleid en jouw keuzes, neem dan contact met ons op.